Kun asia palautettiin menettelyvirheen takia käräjäoikeuteen jäi yhden syytekohdan hylkääminen kuitenkin voimaan

28.8.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2020:5 Oikeudenkäyntimenettely – Rikosasia – Poissaolotuomio – Jutun palauttaminen – Osittainen lainvoima – Reformatio in peius

Vastaajaa oli syytetty käräjäoikeudessa rattijuopumuksesta, liikennerikkomuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Vastaaja oli haastettu käräjäoikeuden pääkäsittelyyn uhalla, että juttu voidaan ratkaista hänen poissaolostaan huolimatta ja tällöin voidaan rangaistukseksi tuomita sakkorangaistus tai enintään kolmen kuukauden vankeusrangaistus. Esitutkinnassa vastaaja oli kiistänyt epäilyt syyllistymisestään rikoksiin. Kun vastaaja ei ollut saapunut pääkäsittelyyn, käräjäoikeus oli katsonut kirjallisten todisteiden, valokuvien ja asianomistajan kertomuksen perusteella näytetyksi, että vastaaja oli syyllistynyt liikennerikkomukseen ja huumausaineen käyttörikokseen. Rattijuopumusta koskevan syytteen käräjäoikeus oli hylännyt.

Hovioikeus, jonne vastaaja valitti, tutki omasta aloitteestaan sen, oliko asia voitu tutkia ja ratkaista poissaolokäsittelyssä. Hovioikeus katsoi päätöksestä ilmenevillä perusteilla, että asia ei liikennerikkomusta ja huumausaineen käyttörikosta koskevien syytekohtien osalta ollut laadultaan sellainen, että se olisi voitu käräjäoikeudessa tutkia ja ratkaista vastaajan poissa ollessa. Oikeudenkäyntivirheen johdosta käräjäoikeuden tuomio oli kumottava ja asia oli palautettava käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tuomion kumoamisen ja jutun palauttamisen laajuutta arvioidessaan, että poissaolokäsittelyä koskevassa sääntelyssä on kysymys vastaajan eduksi vaikuttavasta suojanormista eikä sellaisesta oikeudenkäynnin ehdottomasta edellytyksestä, jonka rikkominen ulottaa vaikutuksensa koko tuomioon. Poissaolokäsittely ei rattijuopumusta koskevan syytteen osalta ollut vaarantanut vastaajan oikeusturvaa tai muutoin johtanut siihen, että ratkaisutoiminnan varmuustavoite olisi hänen poissaolonsa vuoksi vaarantunut. Lisäksi käräjäoikeuden tuomion kumoamisen ja jutun palauttamisen seurauksena asian uudelleen käsittelyssä käräjäoikeudessa olisi tältä osin käsillä varteenotettava vaara siitä, että vastaaja joutuisi valituksensa johdosta huonompaan asemaan kuin hän olisi tuomioon tyytyessään ollut. Hovioikeus katsoi näin ollen, että käräjäoikeuden tuomio oli kumottava ja asia oli palautettava käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi liikennerikkomusta ja huumausaineen käyttörikosta koskevan syyksilukemisen, vastaajalle tuomitun yhteisen rangaistuksen sekä rikosuhrimaksun ja todistelukustannusten korvausvelvollisuuden osalta. Käräjäoikeuden tuomio jäi noudatettavaksi siltä osin kuin syyte rattijuopumuksesta oli lainvoimaisesti hylätty.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments