Generic filters
Exact matches only
27.11.2023 Oikeusuutiset

Lautamies nukkui murha-asian käsittelyssä – asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi

Vaa­HO:2023:8 Tuomioistuimen päätösvaltaisuus – Oikeudenkäyntimenettely Käräjäoikeus on murhaa ym. koskeneessa rikosasiassa antanut tuomion kokoonpanolla, johon on kuulunut lainoppinut puheenjohtaja ja yksi lautamies. Käräjäoikeus on samalla kokoonpanolla antanut asiassa erillisen tuomion, jolla se on muuntanut B:lle määrätyn yhdyskuntapalvelurangaistuksen vankeudeksi. Hovioikeus on katsonut, ettei käräjäoikeuden kokoonpano ole ollut päätösvaltainen ratkaisemaan asiaa. Käräjäoikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/lautamies-nukkui-murha-asian-kasittelyssa-asia-palautettiin-uudelleen-kasiteltavaksi/
9.11.2023 Oikeusuutiset

Tuomarinvakuutuksen antaminen on laillinen edellytys sille, että lautamies voi toimia käräjäoikeuden ratkaisukokoonpanossa – juttu palautettiin

KKO:2023:82 Tuomioistuimen päätösvaltaisuus – Tuomari – Lautamies – Tuomarinvakuutus – Lainvoima – Osittainen lainvoima Käräjäoikeus oli ratkaissut rikosasian käräjätuomarin ja kahden lautamiehen kokoonpanossa. Myöhemmin kävi ilmi, että toinen lautamiehistä ei ollut antanut tuomarinvakuutusta. Korkein oikeus katsoi, että käräjäoikeuden lautamies ei ollut kelpoinen toimimaan lautamiehenä eikä käräjäoikeuden kokoonpano ollut asiaa käsiteltäessä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/tuomarinvakuutuksen-antaminen-on-laillinen-edellytys-sille-etta-lautamies-voi-toimia-karajaoikeuden-ratkaisukokoonpanossa-juttu-palautettiin/
22.12.2021 Oikeusuutiset

KKO:lta kaksi ennakkopäätöstä tuomarin mahdollisuudesta osallistua pääkäsittelyyn etäyhteydellä

KKO:2021:91 Tuomioistuimen päätösvaltaisuus – Tuomari – Videoyhteydellä osallistuminen – Oikeudenkäyntimenettely Hovioikeus toimitti rikosasiassa pääkäsittelyn ja antoi välituomion, jolla se määräsi vastaajien mielentilan tutkittavaksi. Mielentilalausuntojen saavuttua hovioikeus jatkoi pääkäsittelyä, johon yksi kokoonpanon kolmesta jäsenestä osallistui videoyhteyden välityksellä koronakaranteenin takia. Korkein oikeus katsoi, ettei tuomari olisi saanut osallistua pääkäsittelyyn videoyhteyden välityksellä. Virheellinen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/kkolta-kaksi-ennakkopaatosta-tuomarin-mahdollisuudesta-osallistua-paakasittelyyn-etayhteydella/
29.11.2021 Oikeusuutiset

Yhden tuomarin kokoonpano oli riittävä vaikka rikoksen rangaistusasteikkoa oli teon jälkeen korotettu siten, ettei yhden tuomarin kokoonpano enää riitä

KKO:2021:84 Tuomioistuimen päätösvaltaisuus – Oikeudenkäyntimenettely – Jutun palauttaminen Käräjäoikeus oli 31.7.2020 antamallaan tuomiolla ratkaissut elokuussa 2018 tehdyksi väitettyä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan asian oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 6 §:n mukaisessa yhden tuomarin kokoonpanossa. Rikoksen tekoaikana voimassa olleen lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeneen rikoslain 20 luvun 6 §:n 1 momentin (540/2011) mukainen enimmäisrangaistus…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/yhden-tuomarin-kokoonpano-oli-riittava-vaikka-rikoksen-rangaistusasteikkoa-oli-teon-jalkeen-korotettu-siten-ettei-yhden-tuomarin-kokoonpano-enaa-riita/
8.7.2021 Oikeusuutiset

Hovioikeus äänesti 4-3 voitiinko asia ratkaista toisen lautamiehen jäätyä esteestä ilmoittamatta pois asian jatkokäsitelystä

Hel­HO:2020:19 Päätösvaltaisuus – Lautamies – Este Syyte koskee tapon yritystä. Pääkäsittely käräjäoikeudessa on aloitettu 2.10.2018 oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n mukaisessa kokoonpanossa, johon ovat kuuluneet puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä. Asian käsittelyä on lykätty ja uudeksi käsittelypäiväksi on määrätty 15.10.2018. Toinen lautamies oli esteestä ilmoittamatta jäänyt saapumatta istuntoon, eikä tietoa hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/hovioikeus-aanesti-4-3-voitiinko-asia-ratkaista-toisen-lautamiehen-jaatya-esteesta-ilmoittamatta-pois-asian-jatkokasitelysta/
5.5.2021 Oikeusuutiset

KKO arvioi saiko hovioikeuden jäsen osallistua murhajutun käsittelyyn etäyhteydellä

Korkein oikeus on myöntänyt murhaa ym. koskevassa asiassa R2021/162 (muutoksenhaku Turun hovioikeuden tuomioon 15.12.2020 nro 20/149861) valitusluvan rajoitettuna koskemaan kysymystä siitä, oliko hovioikeus ollut päätösvaltainen toimittamassaan pääkäsittelyssä yhden jäsenen osallistuttua pääkäsittelyyn videoyhteyden välityksellä. Kysymys valitusluvan myöntämisestä laajemmin on siirretty ratkaistavaksi valitusten käsittelyn yhteydessä.    

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/kko-arvioi-saiko-hovioikeuden-jasen-osallistua-murhajutun-kasittelyyn-etayhteydella/
16.6.2017 Oikeusuutiset

Käräjänotaari ei ollut kelpoinen ratkaisemaan hankalaa työoikeudellista riitaa

KKO:2017:43 Tuomari Tuomioistuimen päätösvaltaisuus Käräjänotaari oli laamannin määräyksestä toiminut käräjäoikeuden puheenjohtajana työoikeudellisessa riita-asiassa, jossa ratkaisua ei voinut suoraan perustaa lakiin ja sen esitöihin eikä oikeuskäytäntöön. Asiaa pidettiin laatunsa vuoksi vaikeana ratkaista. Käräjäoikeus ei sen vuoksi ollut ollut päätösvaltainen. KKO:2017:43

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/karajanotaari-ei-ollut-kelpoinen-ratkaisemaan-hankalaa-tyooikeudellista-riitaa/
4.11.2015 Oikeusuutiset

Rikosasia palautettiin käräjille kun se oli ratkaistu väärässä kokoonpanossa, vaikka HO oli käsitellyt asian

KKO:2015:78 Tuomioistuimen päätösvaltaisuus Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin edellytys – Jutun palauttaminen Lainvoima – Osittainen lainvoima Käräjätuomari oli yksin puheenjohtajana käsitellyt ja ratkaissut asian, jossa vastaajalle oli vaadittu rangaistusta muiden rikosten ohella lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Käräjäoikeus ei tämän vuoksi ollut ollut päätösvaltainen. Päätösvaltaisuuden puute ei ollut korjaantunut, vaikka asiaa oli sittemmin käsitelty…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/rikosasia-palautettiin-karajille-kun-se-oli-ratkaistu-vaarassa-kokoonpanossa-vaikka-ho-oli-kasitellyt-asian/