Yhden tuomarin kokoonpano oli riittävä vaikka rikoksen rangaistusasteikkoa oli teon jälkeen korotettu siten, ettei yhden tuomarin kokoonpano enää riitä

29.11.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:84 Tuomioistuimen päätösvaltaisuus – Oikeudenkäyntimenettely – Jutun palauttaminen

Käräjäoikeus oli 31.7.2020 antamallaan tuomiolla ratkaissut elokuussa 2018 tehdyksi väitettyä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan asian oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 6 §:n mukaisessa yhden tuomarin kokoonpanossa. Rikoksen tekoaikana voimassa olleen lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskeneen rikoslain 20 luvun 6 §:n 1 momentin (540/2011) mukainen enimmäisrangaistus oli neljä vuotta vankeutta. Sittemmin enimmäisrangaistus on 15.4.2019 voimaan tulleella lailla (486/2019) korotettu kuudeksi vuodeksi vankeutta. Käräjäoikeus oli ollut päätösvaltainen ratkaisemaan asian yhden tuomarin kokoonpanossa, eikä asiaa ollut pitänyt menettelyvirheen vuoksi palauttaa käräjäoikeuteen.

KKO:2021:84

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments