Lautamies nukkui murha-asian käsittelyssä – asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi

27.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­HO:2023:8 Tuomioistuimen päätösvaltaisuus – Oikeudenkäyntimenettely

Käräjäoikeus on murhaa ym. koskeneessa rikosasiassa antanut tuomion kokoonpanolla, johon on kuulunut lainoppinut puheenjohtaja ja yksi lautamies. Käräjäoikeus on samalla kokoonpanolla antanut asiassa erillisen tuomion, jolla se on muuntanut B:lle määrätyn yhdyskuntapalvelurangaistuksen vankeudeksi.

Hovioikeus on katsonut, ettei käräjäoikeuden kokoonpano ole ollut päätösvaltainen ratkaisemaan asiaa. Käräjäoikeuden kokoonpanon puheenjohtaja ei ole riittävissä määrin selvittänyt lautamiehen nukkumisen/nukahtamisen syitä ja vaikutuksia tämän kykyyn osallistua asia käsittelyyn sekä asian ratkaisemiseen. Puheenjohtaja ei ole myöskään kuullut asianosaisia näiltä osin riittävissä määrin harkittaessa oikeudenkäynnin jatkamisen eri vaihtoehtoja.

Hovioikeus on myös katsonut käräjäoikeuden menetelleen virheellisesti, kun se on antanut erillisen ratkaisun yhdyskuntapalvelun muuntoa koskevilta osin ja että asiasta olisi tullut lausua varsinaisen pääasian yhteydessä.

Asian käsittelyssä tapahtuneiden virheiden seurauksena asiat oli palautettava käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäviksi.

Vaa­HO:2023:8

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments