Hovioikeus äänesti 4-3 voitiinko asia ratkaista toisen lautamiehen jäätyä esteestä ilmoittamatta pois asian jatkokäsitelystä

8.7.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2020:19 Päätösvaltaisuus – Lautamies – Este

Syyte koskee tapon yritystä. Pääkäsittely käräjäoikeudessa on aloitettu 2.10.2018 oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n mukaisessa kokoonpanossa, johon ovat kuuluneet puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä. Asian käsittelyä on lykätty ja uudeksi käsittelypäiväksi on määrätty 15.10.2018. Toinen lautamies oli esteestä ilmoittamatta jäänyt saapumatta istuntoon, eikä tietoa hänen poissaolonsa syystä ollut saatu myöskään jälkikäteen.

Oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 12 §:n mukaan käräjäoikeus ja hovioikeus on päätösvaltainen, vaikka sen monijäsenisen kokoonpanon jäsenistä yhdelle on tullut este pääkäsittelyn, suullisen käsittelyn, istunnon tai katselmuksen aloittamisen jälkeen. Kokoonpanossa on kuitenkin aina oltava vähintään yksi lainoppinut jäsen. Käräjäoikeus on lisäksi päätösvaltainen, kun lautamiehiä on vähintään yksi.

Asian ratkaisseessa käräjäoikeuden kokoonpanossa on ollut yksi lainoppinut jäsen sekä yksi lautamies. Kokoonpano on siten täyttänyt vaatimukset, joita lainkohdassa tarkoitetussa estetilanteessa edellytetään. Kysymys on kuitenkin siitä, onko tällaista kokoonpanoa voitu lain mukaan käyttää, kun lautamiehen poisjäännin syystä ei ollut ollut mitään tietoa.

Hel­HO:2020:19

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments