KKO:lta kaksi ennakkopäätöstä tuomarin mahdollisuudesta osallistua pääkäsittelyyn etäyhteydellä

22.12.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:91 Tuomioistuimen päätösvaltaisuus – Tuomari – Videoyhteydellä osallistuminen – Oikeudenkäyntimenettely

Hovioikeus toimitti rikosasiassa pääkäsittelyn ja antoi välituomion, jolla se määräsi vastaajien mielentilan tutkittavaksi. Mielentilalausuntojen saavuttua hovioikeus jatkoi pääkäsittelyä, johon yksi kokoonpanon kolmesta jäsenestä osallistui videoyhteyden välityksellä koronakaranteenin takia.

Korkein oikeus katsoi, ettei tuomari olisi saanut osallistua pääkäsittelyyn videoyhteyden välityksellä. Virheellinen osallistumisen tapa ei kuitenkaan merkinnyt puutetta hovioikeuden päätösvaltaisuudessa.

Korkein oikeus katsoi, ettei jatkokäsittelyssä tapahtuneella menettelyvirheellä ollut loukattu vastaajien osallistumis- ja puolustautumisoikeuksia niin vakavasti, että asia olisi palautettava hovioikeuteen. Vrt. KKO:2021:92

KKO:2021:91

KKO:2021:92 Tuomioistuimen päätösvaltaisuus – Oikeudenkäyntimenettely – Asianosaisen osallistuminen – Videokuuleminen

Hovioikeus toimitti rikosasiassa pääkäsittelyn istuntosalissaan siten, että yksi kokoonpanon kolmesta jäsenestä sekä asianosaiset ja todistajat osallistuivat pääkäsittelyyn toiselta paikkakunnalta videoyhteyttä käyttäen.

Tuomari ei olisi saanut osallistua pääkäsittelyyn videoyhteyden välityksellä. Etäyhteyden käyttämiseen ei myöskään ollut painavaa ja hyväksyttävää syytä. Vrt. KKO:2021:91

Vastaaja ei ollut antanut yksiselitteistä ja tietoista suostumustaan sille, että hän osallistuu videoyhteydellä pääkäsittelyyn. Teknisten puutteiden vuoksi videoyhteyden käyttäminen ei ollut myöskään soveliasta.

Oikeudenkäyntivirheiden vuoksi asia palautettiin hovioikeuteen.

KKO:2021:92

Tiedote: KKO: Tuomari ei saa osallistua oikeudenkäyntiin etäyhteydellä

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments