Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.12.2021 Oikeusuutiset

KKO:lta kaksi ennakkopäätöstä tuomarin mahdollisuudesta osallistua pääkäsittelyyn etäyhteydellä

KKO:2021:91 Tuomioistuimen päätösvaltaisuus – Tuomari – Videoyhteydellä osallistuminen – Oikeudenkäyntimenettely Hovioikeus toimitti rikosasiassa pääkäsittelyn ja antoi välituomion, jolla se määräsi vastaajien mielentilan tutkittavaksi. Mielentilalausuntojen saavuttua hovioikeus jatkoi pääkäsittelyä, johon yksi kokoonpanon kolmesta jäsenestä osallistui videoyhteyden välityksellä koronakaranteenin takia. Korkein oikeus katsoi, ettei tuomari olisi saanut osallistua pääkäsittelyyn videoyhteyden välityksellä. Virheellinen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/kkolta-kaksi-ennakkopaatosta-tuomarin-mahdollisuudesta-osallistua-paakasittelyyn-etayhteydella/
26.1.2021 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös näytön arvioinnista seksuaalirikosjutussa, videokuulemisesta ja puolustajan palkkion korvaamisesta

KKO:2021:5 Seksuaalirikos – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Näytön arviointi – Videokuuleminen – Puolustaja – Puolustajan palkkion korvaaminen valtiolle Kysymys syyksi lukemiseen riittävän näytön arvioinnista törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevassa asiassa, kun tekoaikana 8–9-vuotiaan lapsen kertomuksen tueksi ei ollut esitetty välillistä näyttöä. (Ks. KKO:2013:96) Kysymys myös…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/ennakkopaatos-nayton-arvioinnista-seksuaalirikosjutussa-videokuulemisesta-ja-puolustajan-palkkion-korvaamisesta/
2.12.2019 Oikeusuutiset

Työryhmä valmistelemaan henkilötodistelun vastaanottamista videotallenteelta

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla oikeudenkäynnin henkilötodistelu voitaisiin ottaa vastaan videotallenteelta muutoksenhakutuomioistuimessa. Tavoitteena on siirtyä menettelyyn, jossa käräjäoikeudessa esitettävästä henkilötodistelusta tehdään videotallenne. Jos asian käsittely jatkuu hovioikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa, henkilötodistelu otetaan vastaan tältä tallenteelta. Näin todistajien ja muiden asianosaisten ei tarvitsisi saapua oikeuteen esittämään kertomustaan uudelleen. Uudistuksella…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/tyoryhma-valmistelemaan-henkilotodistelun-vastaanottamista-videotallenteelta/
15.8.2016 Lausunnot

Lausunto eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta

Dnro 32/2016 Lausuntopyyntönne: OM 13/41/2014, OM021:00/2014, 6.6.2016LAUSUNTO EUROOPPALAISTA TUTKINTAMÄÄRÄYSTÄ KOSKEVAN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa: Eurooppalaista tutkintamääräystä koskeva direktiivi sisältää säännökset EU:n jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä rikosasiassa tarvittavien todisteiden hankkimiseksi. Direktiivillä on tarkoitus korvata vastaavat muiden oikeusapuinstrumenttien määräykset. Jäsenvaltioiden tulee vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti jatkossa panna…

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/lausunto-eurooppalaista-tutkintamaaraysta-koskevan-direktiivin-taytantoonpanosta/
20.2.2013 Oikeusuutiset

OM: Työryhmän mielestä videoneuvottelun käyttö tuomioistuimissa tukee oikeusturvan saavutettavuutta

Videoneuvottelun käytöllä voidaan tehostaa tuomioistuinten työtä, nopeuttaa asioiden käsittelyä, vähentää oikeudenkäynnin osapuolten matkustusta sekä vähentää oikeudenkäynnin kustannuksia Tuomioistuinten lisäksi vaikutukset kohdistuvat syyttäjiin, oikeudenkäyntiavustajiin, todistajiin sekä asianosaisiin.   Videoneuvottelun käytön lisääminen on työryhmän mielestä tärkeää myös oikeusturvan toteutumisen kannalta. Oikeudenkäynnin kohtuullinen kesto ja oikeusturvan saavutettavuus ovat tärkeä osa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Videoneuvottelutekniikka…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/om-tyoryhman-mielesta-videoneuvottelun-kaytto-tuomioistuimissa-tukee-oikeusturvan-saavutettavuutta/