Generic filters
Exact matches only
27.10.2021 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin velvoittaa Puolan maksamaan miljoona euroa päivässä niin pitkään kuin oikeusvaltioperiaatetta rikotaan

As it has not suspended the application of the provisions of national legislation relating, in particular, to the areas of jurisdiction of the Disciplinary Chamber of the Supreme Court, Poland is ordered to pay the European Commission a daily penalty payment in an amount of € 1 000 000. Compliance…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/eu-tuomioistuin-velvoittaa-puolan-maksamaan-miljoona-euroa-paivassa-niin-pitkaan-kun-oikeusvaltioperiaatetta-rikotaan/
30.9.2020 Oikeusuutiset

Oikeusvaltioperiaate: Ensimmäinen vuosikertomus oikeusvaltiotilanteesta Euroopan unionissa

Euroopan komissio on tänään julkaissut ensimmäisen EU:n laajuisen oikeusvaltiokertomuksen. Kaikki jäsenmaat ovat antaneet panoksensa kertomukseen, jossa käsitellään sekä myönteistä että kielteistä kehitystä eri puolilla EU:ta. Siitä käy ilmi, että monissa jäsenmaissa on tiukat oikeusvaltionormit, mutta oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu EU:ssa merkittäviä haasteita. Kertomuksessa käsitellään myös kehitystä, joka johtuu jäsenmaiden koronaviruskriisin vuoksi…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/oikeusvaltioperiaate-ensimmainen-vuosikertomus-oikeusvaltiotilanteesta-euroopan-unionissa/
18.1.2019 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Oikeusvaltioperiaatetta uhkaavat EU-maat voivat menettää EU-maksuja

Mepit hyväksyivät kantansa sääntöihin, joiden myötä voitaisiin jäädyttää EU-maksuja jäsenmaihin, jotka puuttuvat tuomioistuimien toimintaan tai eivät pyri estämään petoksia ja korruptiota Uusi väline EU-budjetin suojelemiseen ja EU-arvojen turvaamiseen  EU-maksuja voitaisiin vähentää tai jäädyttää  Maksujen jatkuminen edunsaajille kuten tutkijoille ja järjestöille turvataa Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/euroopan-parlamentti-oikeusvaltioperiaatetta-uhkaavat-eu-maat-voivat-menettaa-eu-maksuja/
24.9.2018 Oikeusuutiset

Oikeusvaltioperiaate: Euroopan komissio haastaa Puolan Euroopan unionin tuomioistuimeen Puolan korkeimman oikeuden riippumattomuuden suojelemiseksi

Euroopan komissio on tänään päättänyt nostaa Puolaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa, koska Puolan korkeinta oikeutta koskeva uusi laki loukkaa oikeuslaitoksen riippumattomuuden periaatetta. Tuomioistuinta pyydetään myös määräämään välitoimia siihen asti, että se antaa asiassa tuomion Kyseisellä uudella lailla alennetaan Puolan korkeimman oikeuden tuomarien eläkeikä 70:stä 65 ikävuoteen. Tämän seurauksena nykyisistä 72…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/oikeusvaltioperiaate-euroopan-komissio-haastaa-puolan-euroopan-unionin-tuomioistuimeen-puolan-korkeimman-oikeuden-riippumattomuuden-suojelemiseksi/
21.8.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Oikeusvaltioperiaate: Komissio jatkaa rikkomusmenettelyä Puolan korkeimman oikeuden riippumattomuuden suojelemiseksi

Euroopan komissio on 14.8 päättänyt lähettää Puolalle perustellun lausunnon, joka koskee korkeimmasta oikeudesta annettua Puolan lakia Kyseisellä uudella lailla alennetaan Puolan korkeimman oikeuden tuomarien eläkeikä 70:stä 65 ikävuoteen. Tämän seurauksena nykyisistä 72 tuomarista 27 on vaarassa joutua eläkkeelle vastoin tahtoaan. Toimenpide koskee myös korkeimman oikeuden ensimmäistä presidenttiä, jonka perustuslaissa määritelty…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/euroopan-komissio-oikeusvaltioperiaate-komissio-jatkaa-rikkomusmenettelya-puolan-korkeimman-oikeuden-riippumattomuuden-suojelemiseksi/
3.7.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Oikeusvaltioperiaate: Komissio aloittaa rikkomusmenettelyn Puolan korkeimman oikeuden riippumattomuuden suojelemiseksi

Euroopan komissio on eilen aloittanut rikkomusmenettelyn lähettämällä Puolalle virallisen ilmoituksen, joka liittyy maan korkeinta oikeutta koskevaan lakiin Puolan korkeimman oikeuden 72 tuomarista 27 (eli useampi kuin joka kolmas) on vaarassa joutua pakolliselle eläkkeelle 3. heinäkuuta alkaen siksi, että korkeinta oikeutta koskevassa uudessa laissa korkeimman oikeuden tuomareiden eläkeikä alennetaan 70:stä 65…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/euroopan-komissio-oikeusvaltioperiaate-komissio-aloittaa-rikkomusmenettelyn-puolan-korkeimman-oikeuden-riippumattomuuden-suojelemiseksi/
24.4.2017 Oikeusuutiset

Eduskunta: Brysselin asiantuntijan katsaus: EU ja oikeusvaltioperiaate

​Oikeusvaltioperiaate on yksi EU:n perussopimusten mukaisista perusarvoista, joten EU edellyttää kaikilta jäsenmailtaan sitoutumista siihen ja pyrkii levittämään sitä myös omien rajojensa ulkopuolelle Koska oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on yksi EU-jäsenyyden ehdoista, EU:n laajentumispolitiikka on ollut tehokas keino sen levittämiseen EU:n lähialueilla. Periaatetta on pyritty levittämään laajemmallekin sisällyttämällä siihen liittyviä ehtoja erinäisiin kolmansien…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/eduskunta-brysselin-asiantuntijan-katsaus-eu-ja-oikeusvaltioperiaate/
31.7.2016 Oikeusuutiset

Oikeusvaltioperiaateen noudattamistapa Puolassa huolestuttaa komissiota

Puolalle asetettiin määräaika korjausten tekemiseksi The European Commission has today adopted a Rule of Law Recommendation on the situation in Poland, setting out the Commission’s concerns and recommending how these can be addressed. This new step under the Rule of Law Framework follows the intensive dialogue that has been ongoing…

https://asianajajaliitto.fi/2016/07/oikeusvaltioperiaateen-noudattamistapa-puolassa-huolestuttaa-komissiota/
28.3.2024 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksista “Sukupolvenvaihdos perintötilanteissa” ja “Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos verotuksessa”

Verohallinto   Dnro L2024-12   Lausuntopyyntönne: 1.3.2024 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSISTA ”SUKUPOLVENVAIHDOS PERINTÖTILANTEISSA” JA ”OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOS VEROTUKSESSA”   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää pyydettynä lausuntona luonnoksista uusiksi Verohallinnon ohjeiksi ”Sukupolvenvaihdos perintötilanteissa” ja ”Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos verotuksessa” seuraavaa.     1. Johdanto Asianajajaliiton oikeuspoliittisen työn lähtökohtana ovat perus- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksista-sukupolvenvaihdos-perintotilanteissa-ja-osakeyhtion-sukupolvenvaihdos-verotuksessa/