Euroopan komissio: Oikeusvaltioperiaate: Komissio aloittaa rikkomusmenettelyn Puolan korkeimman oikeuden riippumattomuuden suojelemiseksi

3.7.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on eilen aloittanut rikkomusmenettelyn lähettämällä Puolalle virallisen ilmoituksen, joka liittyy maan korkeinta oikeutta koskevaan lakiin

Puolan korkeimman oikeuden 72 tuomarista 27 (eli useampi kuin joka
kolmas) on vaarassa joutua pakolliselle eläkkeelle 3. heinäkuuta alkaen
siksi, että korkeinta oikeutta koskevassa uudessa laissa korkeimman
oikeuden tuomareiden eläkeikä alennetaan 70:stä 65 ikävuoteen.
Toimenpide koskee myös korkeimman oikeuden ensimmäistä presidenttiä,
jonka kuusivuotinen toimikausi päättyy näin ollen ennenaikaisesti. Uuden
lain mukaan nykyiset tuomarit voivat pyytää tasavallan presidenttiä
jatkamaan heidän toimikauttaan. Jatkoa voidaan myöntää kolmeksi vuodeksi
ja pyyntö voidaan uusia kerran. Ei kuitenkaan ole esitetty, millä
perusteella presidentti tekee päätöksensä, eikä päätökseen sovelleta
tuomioistuinvalvontaa.

Komissio katsoo, että nämä toimenpiteet
heikentävät oikeuslaitoksen riippumattomuuden periaatetta, johon kuuluu
muun muassa tuomarien erottamattomuus. Näin ollen Puola ei noudata sille
kuuluvia velvoitteita, jotka perustuvat Euroopan unionista tehdyn
sopimuksen 19 artiklan 1 kohtaan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan
47 artiklaan.

Komissio ja Puolan viranomaiset ovat jo
keskustelleet korkeinta oikeutta koskevasta laista
oikeusvaltioperiaatetta koskevan vuoropuhelun yhteydessä, mutta asiaan
ei ole löytynyt tyydyttävää ratkaisua.
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments