Oikeusvaltioperiaate: Ensimmäinen vuosikertomus oikeusvaltiotilanteesta Euroopan unionissa

30.9.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio on tänään julkaissut ensimmäisen EU:n laajuisen oikeusvaltiokertomuksen. Kaikki jäsenmaat ovat antaneet panoksensa kertomukseen, jossa käsitellään sekä myönteistä että kielteistä kehitystä eri puolilla EU:ta. Siitä käy ilmi, että monissa jäsenmaissa on tiukat oikeusvaltionormit, mutta oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu EU:ssa merkittäviä haasteita. Kertomuksessa käsitellään myös kehitystä, joka johtuu jäsenmaiden koronaviruskriisin vuoksi toteuttamista poikkeustoimenpiteitä. Kertomus muodostuu neljästä pääpilarista, joilla on vahva vaikutus oikeusvaltioon: oikeuslaitos, korruptiontorjunta, tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus sekä muut hallitusjärjestelmän osien keskinäiseen valvontaan liittyvät kysymykset, jotka ovat demokraattisen hallintotavan kannalta oleellisia. 

Uudella oikeusvaltiokertomuksella on tarkoitus laajentaa EU:n nykyistä välineistöä uudella ennaltaehkäisevällä välineellä ja käynnistää osallistava keskustelu ja oikeusvaltiokulttuuri kaikkialla EU:ssa. Tarkoituksena on auttaa jäsenmaita pohtimaan, miten haasteisiin voidaan vastata ja miten ne voivat ottaa oppia muiden kokemuksista, sekä osoittaa, miten oikeusvaltioperiaatetta voidaan edelleen lujittaa kansallisia perustuslakijärjestelmiä ja perinteitä täysin kunnioittaen.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi oikeusvaltioperiaatteen ja yhteisten arvojen olevan ”yhteiskuntiemme perusta ja osa yhteistä identiteettiämme eurooppalaisina”. ”Oikeusvaltioperiaate suojelee kansalaisia vahvemman oikeudelta. Vaikka oikeusvaltionormit ovat EU:ssa erittäin tiukat, meillä on myös monia haasteita”, von der Leyen totesi ja kertoi komission jatkavan yhteistyötä jäsenmaiden viranomaisten kanssa ratkaisujen löytämiseksi ja kansalaisten oikeuksien ja vapauksien takaamiseksi.

Arvoista ja avoimuudesta vastaavan komission varapuheenjohtajan Věra Jourován mukaan nyt ”paikataan merkittävä aukko EU:n oikeusvaltiovälineistössä”. ”Tässä uudessa kertomuksessa tarkastellaan ensimmäistä kertaa kaikkia jäsenmaita samoin perustein. Tarkoituksena on havaita oikeusvaltioperiaatteen kehityssuuntauksia ja auttaa ehkäisemään vakavien ongelmien syntymistä. Jokaisen kansalaisen on voitava kääntyä riippumattomien tuomareiden puoleen, nauttia vapaasta ja moniarvoisesta tiedonvälityksestä ja luottaa siihen, että hänen perusoikeuksiaan kunnioitetaan. Vasta tämän toteutuessa voimme kutsua EU:ta todelliseksi demokratiaunioniksi.”, Jourová totesi.

Oikeus- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Didier Reynders pitää uutta oikeusvaltiokertomusta alkuna avoimelle ja säännölliselle vuoropuhelulle jäsenmaiden kanssa. ”Oikeusvaltiokertomuksen avulla voimme jakaa hyviä käytäntöjä ja ehkäistä ongelmia ennen niiden juurtumista”, Reynders totesi ja jatkoi, että tavoitteena on EU:n tasolla edistää todellista oikeusvaltiokulttuuria sekä käynnistää aito keskustelu jäsenmaissa ja EU:n tasolla.

Lisätietoja tiedotteessa:

Oikeusvaltioperiaate: Ensimmäinen vuosikertomus oikeusvaltiotilanteesta Euroopan unionissa

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments