Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
30.9.2020 Oikeusuutiset

Oikeusvaltioperiaate: Ensimmäinen vuosikertomus oikeusvaltiotilanteesta Euroopan unionissa

Euroopan komissio on tänään julkaissut ensimmäisen EU:n laajuisen oikeusvaltiokertomuksen. Kaikki jäsenmaat ovat antaneet panoksensa kertomukseen, jossa käsitellään sekä myönteistä että kielteistä kehitystä eri puolilla EU:ta. Siitä käy ilmi, että monissa jäsenmaissa on tiukat oikeusvaltionormit, mutta oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuu EU:ssa merkittäviä haasteita. Kertomuksessa käsitellään myös kehitystä, joka johtuu jäsenmaiden koronaviruskriisin vuoksi…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/oikeusvaltioperiaate-ensimmainen-vuosikertomus-oikeusvaltiotilanteesta-euroopan-unionissa/
14.4.2020 Oikeusuutiset

KKO ja KHO: Vahva oikeusvaltio kantaa yli kriisiajan

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila koko maailmassa tuottaa väistämättä lieveilmiöitä, jotka näkyvät myös tuomioistuinten toiminnassa. Korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidentit korostavat kuitenkin, että Suomessa tuomioistuimiin voi luottaa ja oikeusvaltio toimii poikkeusoloista huolimatta. Koronavirusepidemia vaikuttaa tuomioistuinten toimintaan myös välillisesti ja pidemmällä aikavälillä. Laajat yhteiskunnalliset vaikutukset ovat väistämättömiä. Voimakkailla rajoitustoimilla on aina myös…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/kko-ja-kho-vahva-oikeusvaltio-kantaa-yli-kriisiajan/
21.12.2019 Oikeusuutiset

Hollannin korkein oikeus velvoitti maan hallituksen nopeuttamaan ilmastopäästöjen vähennysohjelmaa kansalaisjärjestön vaatimuksesta

YLE / Yrjö Kokkonen: Hollannin korkein oikeus on hyväksynyt kansalaisjärjestö Urgenda Foundationin vaatimuksen, jonka mukaan Hollannin hallituksen on nopeutettava ilmastopäästöjen vähennysohjelmaansa. Järjestö vaatii, että Hollannin hiilidioksidi- ja muita päästöjä vähennetään 25 prosenttia vuoden 1990 tasosta ensi vuoden loppuun mennessä. Hallitus on asettanut tavoitteekseen vain 17 prosentin vähennyksen. Järjestö ja sen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/hollannin-korkein-oikeus-velvoitti-maan-hallituksen-nopeuttamaan-ilmastopaastojen-vahennysohjelmaa-kansalaisjarjeston-vaatimuksesta/
29.5.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: EU:n oikeusalan tulostaulu 2018: Oikeuslaitos oikeusvaltion ja EU:n arvojen ylläpitäjänä

Euroopan komissio julkaisi eilen EU:n oikeusalan tulostaulun 2018. Siinä esitetään vertaileva yleiskatsaus EU:n jäsenvaltioiden oikeuslaitosten riippumattomuudesta, laadusta ja tehokkuudesta Tulostaululla pyritään tukemaan kansallisia viranomaisia niiden parantaessa oikeuslaitostensa tehokkuutta.Vuoden 2018 tulostaulun keskeiset havainnot ovat seuraavat: Oikeuslaitoksen riippumattomuus: Yritysten käsitys oikeuslaitoksen riippumattomuudesta on parantunut tai pysynyt ennallaan noin kahdessa kolmasosassa jäsenvaltioista, kun…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/euroopan-komissio-eun-oikeusalan-tulostaulu-2018-oikeuslaitos-oikeusvaltion-ja-eun-arvojen-yllapitajana/
27.1.2017 Oikeusuutiset

KHOn presidentti: Lainvalmistelun haasteet eivät rajoitu vain perustuslakiin

”Välillä tuntuu, että virkamieskunnassa osaaminen ja erikoistuminen on pilkottu niin pieniin palasiin, että laajempi näkemys ja osaaminen alkaa olla kateissa.” Lainvalmistelussa perustuslaki, siihen paneutuminen ja sen asianmukainen huomioonottaminen ovat keskeisiä. Vastuullisessa lainvalmistelussa on kuitenkin muitakin oikeudellisia haasteita kuin vain perustuslaki tai ihmisoikeudet. Hallintotuomioistuinpäivässä tänään puhuneen korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Pekka Vihervuoren…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/khon-presidentti-lainvalmistelun-haasteet-eivat-rajoitu-vain-perustuslakiin/
22.7.2016 Oikeusuutiset

Professori Martti Koskenniemen mukaan Turkin oikeusjärjestelmä on tuhottu ja tuhon seurauksia voi vain arvailla.

””Aletaanko varkailta katkoa käsiä, jos kirkonmiehet valtaavat tuomarien paikat?” Turkin oikeuslaitos on romahtanut, arvioi kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi Helsingin yliopistosta. Viime viikolla tapahtuneen vallankaappausyrityksen jälkeen Turkin hallinto käynnisti laajat irtisanomiset: muun muassa yliopistoväkeä, lehdistöä sekä armeijan edustajia irtisanottiin tuhatmäärin. Irtisanottujen joukossa oli myös 2750 tuomaria. – Siinä tuhottiin yhdellä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/07/professori-martti-koskenniemen-mukaan-turkin-oikeusjarjestelma-on-tuhottu-ja-tuhon-seurauksia-voi-vain-arvailla/
12.8.2014 Oikeusuutiset

Lakimiesliitto: Budjettiehdotuksen oikeuslaitossäästöt täysin vastuuttomia

Suomen Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jorma Tilander on oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin tapaan järkyttynyt valtiovarainministeriön esittämistä lisäleikkauksista oikeushallintoon. ”Tulee mieleen, eikö valtiovarainministeriössä ymmärretä, että oikeuslaitos on minkä tahansa toimivan demokratian ydintoiminto. Oikeusministeriö oli esittänyt valtiovarainministeriölle 2 miljoonan ja 4 miljoonan euron lisäyksiä tuomioistuinten ja rikosseuraamuslaitoksen kehysmäärärahoihin niiden toiminnan turvaamiseksi, mutta saikin vastaukseksi uuden,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/lakimiesliitto-budjettiehdotuksen-oikeuslaitossaastot-taysin-vastuuttomia/
30.5.2014 Oikeusuutiset

STTinfo Helsingin yliopisto: Uusi tutkinto täyttää aukon Suomen oikeusjärjestelmässä

Euroopan unioni on marraskuusta 2013 asti velvoittanut jäsenmaitaan huolehtimaan pätevien oikeustulkkien saatavuudesta. Suomesta oikeustulkin koulutus kuitenkin vielä puuttuu ämä vaarantaa EU-kansalaisten ja muiden ulkomaalaisten oikeusturvan Suomessa, sillä epäpätevään tulkkiin eivät oikeudessa luota tuomari tai asianosainen. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian OIKEAT-hankkeessa ongelmaan tarjotaan ratkaisuja. Kansainvälisen liikkuvuuden lisääntyminen on kasvattanut…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/sttinfo-helsingin-yliopisto-uusi-tutkinto-tayttaa-aukon-suomen-oikeusjarjestelmassa/
26.4.2019 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: EU:n oikeusalan tulostaulu 2019: Oikeuslaitoksen riippumattomuutta on suojattava

Euroopan komissio julkaisee tänään EU:n oikeusalan tulostaulun 2019. Siinä esitetään vertaileva yleiskatsaus EU:n jäsenvaltioiden oikeuslaitosten riippumattomuudesta, laadusta ja toimivuudesta Tulostaulu tarjoaa kansallisille viranomaisille tietoja, joiden avulla ne voivat parantaa oikeuslaitoksiaan. Tulokset ovat vaihtelevia ja osoittavat, että oikeusjärjestelmien toimivuus ja oikeudenkäytön laatu ovat suhteellisesti parantuneet. Tulostaulusta käy kuitenkin ilmi, että käsityksiin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/euroopan-komissio-eun-oikeusalan-tulostaulu-2019-oikeuslaitoksen-riippumattomuutta-on-suojattava/
6.6.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio raportoi perusoikeuksien toteutumisesta EU:ssa vuonna 2017

Euroopan komissio on tänään julkaissut vuotuisen kertomuksensa, jossa arvioidaan EU:n perusoikeuskirjan soveltamista Kertomuksessa todetaan, että vuosi 2017 oli perusoikeuksien suhteen haasteellinen ja että oikeuksia tukevat rakenteet ja välineet toimivat asianmukaisesti. Vuonna 2018 tarvitaan kuitenkin lisätoimia, joilla edistetään perusoikeuksia, oikeusvaltiota ja demokratiaa sekä kansalaisyhteiskunnan vapautta ja toimintamahdollisuuksia. Perusoikeuksia edistettiin vuonna 2017…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/euroopan-komissio-raportoi-perusoikeuksien-toteutumisesta-eussa-vuonna-2017/