Porin uudelle oikeustalolle rahoitus

17.11.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö, Tuomioistuinvirasto, Syyttäjälaitos, Ulosottolaitos ja Senaatti-kiinteistöt ovat tekemässä vuokrasopimuksia Satakunnan käräjäoikeuden, Vaasan hovioikeuden, Syyttäjälaitoksen Länsi-Suomen syyttäjäalueen Porin toimipaikan, Ulosottolaitoksen Porin toimipaikan sekä Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin Satakunnan oikeusapu- ja edunvalvontatoimistojen Porin toimipaikkojen toimitiloista. Tilaratkaisu on valtion omistama uudisrakennus. Vuokranantaja on Senaatti-kiinteistöt ja vuokrasopimuksien on määrä tulla voimaan 1.6.2025. Sopimukset ovat valtion vuokrausjärjestelmän mukaiset ja ne ovat voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla. Käräjäoikeuden vuokrasopimuksen jäännösarvovastuun (istuntosalitilat 25%) jäännösarvoaika on 10 vuotta. Vuokramenot 10 vuoden vuokra-ajalta lähtöhinnan mukaan olisivat yhteensä noin 17,3 miljoonaa euroa (alv 0%). Vuokrat on sidottu elinkustannusindeksin nousuun. Vuokrasopimuksien solmiminen johtuu siitä, että Satakunnan käräjäoikeuden käytössä olevat tilat Porin oikeustalossa ovat erittäin huonossa kunnossa. Vaihtoehtoina olisivat olleet oikeustalon raskas peruskorjaus tai uudisrakennus, joista on päädytty ehdottamaan taloudellisesti ja toiminnallisesti kannattavampaa uudisrakennusvaihtoehtoa. Muiden oikeushallinnon virastojen toimitilat sijaitsevat tällä hetkellä hajallaan eri puolilla Porin kaupunkia muissa kuin valtion omistamissa tiloissa. Uudisrakennusvaihtoehto mahdollistaa oikeushallinnon työympäristö- ja toimitilakonseptin mukaisen tilatehokkaan oikeustaloratkaisun, jossa mahdollisimman usean oikeushallinnon viraston tilat ovat samassa rakennuksessa. Uudet toimitilat suunnitellaan vastaamaan oikeushallinnon virastojen tämän päivän tilatarpeita, -tehokkuuksia ja toimitilaturvallisuutta. Valtion toimitilastrategian mukaiset tunnusluvut ilmenevät liitteenä olevasta muistiosta.

Valtioneuvoston raha-asianvaliokunta puolsi esitystä 17.11.2022.

Raha-asiainvaliokunnan päätös

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments