Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen: Työtä oikeudenkäyntien kehittämiseksi jatkettava

30.8.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuo­miois­tuin­lai­tok­sen vii­me ke­vää­nä hy­väk­sy­tyn stra­te­gian ta­voit­tee­na on, että tuo­miois­tui­met rat­kai­se­vat asiat jou­tui­sas­ti, laa­duk­kaas­ti ja koh­tuul­li­sin kus­tan­nuk­sin. Työ­tä ta­voit­tei­den to­teut­ta­mi­sek­si on mää­rä­tie­toi­ses­ti jat­ket­ta­va, sa­noo kor­keim­man oi­keu­den pre­si­dent­ti Tatu Lep­pä­nen.

Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää toimia lainsäätäjältä, valtion budjettivallan käyttäjiltä sekä lisäksi oikeudenhoidon käytännön toimijoilta. Leppänen toteaa, että riippumattoman lainkäytön kehitystyö voi tapahtua vain toimijoiden yhteisen keskustelun ja parhaiden käytäntöjen etsimisen kautta. Oikeudenkäynnin toimijoiden pitää pystyä nykyistä parempaan.

Strategian toimeenpanemiseksi Leppänen kutsui korkeimpaan oikeuteen käräjä- ja hovioikeuksien, syyttäjien, asianajajien ja oikeusavustajien sekä Tuomioistuinviraston edustajia. 28.8.2023 järjestetyssä tilaisuudessa kuultiin eri toimijoiden ajatuksia nykytilasta ja kehittämistyöstä sekä arvioitiin, miten työtä voitaisiin parhaiten viedä eteenpäin.

Leppäsen mukaan keskustelussa todettiin keskeisenä tavoitteena olevan, että oikeudenkäynnit olisivat tulevaisuudessa selvästi nykyistä joutuisampia. Tarkoitus on jatkaa yhteistä käytännön kehittämistyötä tavoitteiden edistämiseksi.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments