EU:n oikeusvaltiokertomus 2022: Komissio antaa EU-maille kohdennettuja suosituksia

14.7.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio on eilen 13.7.2022 julkaissut kolmannen vuotuisen oikeusvaltiokertomuksen. Kertomus annetaan tilanteessa, jossa Venäjän hyökkäys Ukrainaan on entisestään korostanut demokraattisten arvojen, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen merkitystä.

Siihen sisältyy yleiskatsaus tilanteen kehityksestä koko EU:ssa ja 27 maakohtaista lukua, joissa tarkastellaan kehitystä kussakin EU:n jäsenmaassa heinäkuun 2021 jälkeen. Tämän vuoden kertomus sisältää ensimmäistä kertaa kullekin jäsenmaalle osoitettuja suosituksia, kuten puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti unionin tilasta vuonna 2021 pitämässään puheessa. Suositusten tarkoituksena on kannustaa jäsenmaita vauhdittamaan käynnissä olevia tai tulevia uudistuksiaan ja määrittämään, missä parannuksia tarvitaan.

Aiempien vuosien tapaan kertomuksessa tarkastellaan kehitystä neljällä oikeusvaltioperiaatteen keskeisellä osa-alueella. Nämä ovat oikeuslaitos, korruptiontorjuntakehys, tiedotusvälineiden moniarvoisuus ja vapaus sekä muut keskinäiseen valvontaan liittyvät institutionaaliset kysymykset. Kertomus osoittaa, että monissa jäsenmaissa on jatkettu oikeusvaltion toimintaan liittyviä uudistuksia, joilla on pyritty vastaamaan kahdessa edellisessä kertomuksessa todettuihin haasteisiin. Joissakin jäsenmaissa on kuitenkin edelleen järjestelmätason ongelmia.

Kertomuksessa seurataan edellisinä vuosina määritettyjä haasteita, tarkennetaan komission arviota ja esitetään huomioita esimerkiksi julkisen palvelun tiedotusvälineistä, vakoiluohjelmien käytöstä ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta.

Lue lisää

Oikeusvaltiokertomus 2022 – Maakohtaiset luvut

2022 Rule of Law Report – Country Chapter Finland

Oikeusvaltiokertomus 2022 – Maakohtaisten lukujen ja suositusten tiivistelmät 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments