Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
19.12.2021 Oikeusuutiset

Muutoksia tuomioistuinten maksuihin 1.1.2022 alkaen

1123/2021 Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2022-2024, 17.12.2021 1122/2021 Oikeusministeriön asetus tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta, 17.12.2021 1121/2021 Oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2022–2024, 17.12.2021

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/muutoksia-tuomioistuinten-maksuihin-1-1-2022-alkaen/
29.3.2019 Oikeusuutiset

Selvitys ehdottaa oikeusministeriön yhteydessä toimivien erillisvirastojen hallinnollista yhdistämistä

Selvityksessä tarkasteltiin tietosuojavaltuutettua, lapsiasiavaltuutettua, tasa-arvovaltuutettua, yhdenvertaisuusvaltuutettua, Onnettomuustutkintakeskusta ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia Heunia. Oikeusministeriössä on valmistunut selvitys ministeriön yhteydessä toimivien valtuutettujen ja muiden itsenäisten toimijoiden hallinnollisesta yhdistämisestä. Hallintotehtävien kokoamisella voitaisiin ohjata resursseja entistä enemmän toimijoiden sisältötyöhön. Selvityksen tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoja toimintojen hallinnollisesta kokoamisesta yhteen siten, että toimijoiden itsenäistä asemaa ei…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/selvitys-ehdottaa-oikeusministerion-yhteydessa-toimivien-erillisvirastojen-hallinnollista-yhdistamista/
21.3.2019 Oikeusuutiset

OM:n organisaatio uudistuu. Johtovirkoihin väliaikaiset päälliköt

Organisaatio muodostuu esikunnasta ja neljästä osastosta, jotka ovat demokratia- ja julkisoikeusosasto, hallinto- ja ohjausosasto, kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto sekä yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto. Oikeusministeriön organisaatio uudistuu toukokuussa. Valtioneuvoston asetus oikeusministeriön organisaatiosta on hyväksytty valtioneuvostossa helmikuussa. Tämän jälkeen osastopäälliköiden virat olivat julkisessa haussa. Toimitusministeristö ei kuitenkaan voi nimittää osastopäälliköitä virkoihinsa, koska kyseessä ovat…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/omn-organisaatio-uudistuu-johtovirkoihin-valiaikaiset-paallikot/
4.9.2018 Oikeusuutiset

Tuomioistuinvirasto sijoitetaan Vantaalle

Virasto aloittaa toimintansa vuonna 2020 Asiantuntijatoimikunta selvitti viraston toimintakyvyn kannalta parasta sijaintia vuonna 2017 ja piti selvästi parhaana pääkaupunkiseutua. Ministeri Häkkänen käynnisti uudet selvitykset sijaintipaikasta vuonna 2018. Näissä selvityksissä parhaaksi sijaintipaikaksi nousi Vantaa. Tuomioistuinviraston sijaintipaikaksi ilmaisi kiinnostuksensa yli kymmenen kaupunkia eri puolilta Suomea.  – Tuomioistuinvirastolla rakennetaan vielä vahvempi palomuuri poliitikkojen ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/tuomioistuinvirasto-sijoitetaan-vantaalle/
20.6.2017 Oikeusuutiset

KKO kannattaa asianajajajäsentä tuomioistuinviraston johtokuntaan

Korkein oikeus kannattaa tuomioistuinviraston perustamista. Lausunto tuomioistuinviraston perustamisesta Viite: Lausuntopyyntö tuomioistuinviraston perustamisesta (OM 9/021/2016) 21.4.2017(Lausuntopyynnön kysymykset kursivoituina) Kannatatteko vai vastustatteko tuomioistuinviraston perustamista? Korkein oikeus kannattaa tuomioistuinviraston perustamista. Mikä on yleinen arvionne toimikunnan ehdotuksesta? Yleistä Korkein oikeus on jo tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnöstä (KM 2003:3) 26.5.2004 antamassaan lausunnossa, samoin kuin viimeksi selvitysmiesten…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/kko-kannattaa-asianajajajasenta-tuomioistuinviraston-johtokuntaan/
15.9.2016 Oikeusuutiset

Työryhmä valmistelemaan oikeusprosessien keventämistä

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeudenkäyntiin liittyvien käytäntöjen keventämiseksi sekä rikos- että riita-asioissa. Työryhmän tulee valmistella ehdotukset ratkaisukokoonpanojen keventämiseksi käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa ja korkeimmassa oikeudessa. Tässä vaiheessa toimeksianto ei kuitenkaan koske lautamiesjärjestelmän muuttamista. Tältä osin toimeksiantoa saatetaan täydentää, kun lautamiesjärjestelmää koskeva poliittinen arviointi on tehty. Työryhmän tulee lisäksi valmistella ehdotukset,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/tyoryhma-valmistelemaan-oikeusprosessien-keventamista/
13.5.2016 Oikeusuutiset

Toimikunta valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista

Työn tavoitteena on hallituksen esityksen antaminen vuoden 2017 jälkipuoliskolla siten, että virasto voitaisiin perustaa vielä tällä vaalikaudella. Oikeusministeriön hallinnonalalle perustettava tuomioistuinvirasto palvelisi koko tuomioistuinlaitosta. Toimeksiannon mukaan oikeusministeriö vastaisi jatkossakin tuomioistuimiin liittyvistä valtioneuvostotason tehtävistä kuten lainvalmistelusta ja muiden valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta, strategisista linjauksista, kehys- ja talousarviovalmistelusta sekä tärkeimmistä EU- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/toimikunta-valmistelemaan-tuomioistuinviraston-perustamista/
16.3.2016 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta Oikeusprosessien keventäminen

Dnro 02/2016 Lausuntopyyntönne OM 8/41/2015, 11.1.2016 LAUSUNTO ARVIOMUISTIOSTA OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntopyynnössään OM 8/41/2015 lausuntoa Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”). Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. 1. Yleistä Arviomuistiossa esitetään useita ehdotuksia, joilla oikeusprosesseja voitaisiin jatkossa lainsäädäntöteitse kehittää ja keventää. Monissa tilanteissa itse lainsäädäntö ei sinänsä ole esteenä prosessien tehostamiselle ja…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/lausunto-arviomuistiosta-oikeusprosessien-keventaminen/
11.2.2016 Oikeusuutiset

Käräjäoikeusverkosto uudistuu: jatkossa käräjäoikeuksia on 20

Jatkossa käräjäoikeuspaikkakuntia olisi 20, kun niitä nyt on 27. Käräjäoikeuspaikkakunnat olisivat: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa. Oikeus- ja työministeri Jari Lindström on päättänyt käräjäoikeusverkoston tulevista tuomiopiireistä. Hallituksen esitys asiasta on tarkoitus eduskunnalle antaa syksyllä.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/karajaoikeusverkosto-uudistuu-jatkossa-karajaoikeuksia-on-20/
28.5.2015 Oikeusuutiset

Lakimiesliitto: Tuomioistuinhallinnon perustaminen välttämätöntä hallitusohjelman oikeusturvatavoitteiden saavuttamiseksi

Hallitusohjelman sisältö ja oikeus- ja työministerien tehtävien yhdistäminen johtavat siihen, että oikeusministeriöstä riippumattoman tuomioistuinhallinnon perustaminen nousee uuden ministerin tärkeimmäksi ja kiireellisimmäksi oikeuspoliittiseksi hankkeeksi ”Kahden erilaisen hallinnonalan tiivis johtaminen tulee olemaan uudelle ministerille erittäin haasteellista. Hallitus haluaa ohjelmassaan nopeuttaa oikeusprosesseja, mahdollistaa tuomioistuinten keskittymisen ydintehtäviinsä ja edistää tuomioistuinprosessien digitalisoimista. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/lakimiesliitto-tuomioistuinhallinnon-perustaminen-valttamatonta-hallitusohjelman-oikeusturvatavoitteiden-saavuttamiseksi/