OM:n organisaatio uudistuu. Johtovirkoihin väliaikaiset päälliköt

21.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Organisaatio muodostuu esikunnasta ja neljästä osastosta, jotka ovat demokratia- ja julkisoikeusosasto, hallinto- ja ohjausosasto, kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto sekä yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto.

Oikeusministeriön
organisaatio uudistuu toukokuussa. Valtioneuvoston asetus oikeusministeriön organisaatiosta on
hyväksytty valtioneuvostossa helmikuussa. Tämän jälkeen
osastopäälliköiden virat olivat julkisessa haussa. Toimitusministeristö
ei kuitenkaan voi nimittää osastopäälliköitä virkoihinsa, koska kyseessä
ovat ylimmän johdon virat. Tästä syystä oikeusministeriö on nyt
nimittänyt osastopäälliköt määräaikaisina ajalle 1.5.-31.12.2019.
Nimitykset viedään valtioneuvoston istuntoon, kun uusi hallitus on
aloittanut. Menettelylle on oikeuskanslerin hyväksyntä.

Demokratia- ja julkisoikeusosasto vastaa demokratia-, kieli-, ja
perusoikeusasioista sekä julkisoikeus- ja yleisen EU-oikeuden asioista.
Osastopäälliköksi on nimitetty oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää. Hän siirtyy tehtävään oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön johtajan virasta.

Hallinto- ja ohjausosasto vastaa talous-, henkilöstö-, tietohallinto-
ja hallintoasioista. Osastopäälliköksi on nimitetty valtiotieteen
maisteri Tapio Laamanen. Hän siirtyy tehtävään oikeusministeriön talousjohtajan virasta.

Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto vastaa rikos-, ja
prosessioikeudesta, kriminaalipolitiikasta ja rikoksentorjunnasta sekä
syyttäjä- ja rikosseuraamusasioista. Osastopäälliköksi on nimitetty
kauppatieteiden maisteri Arto Kujala. Hän siirtyy tehtävään oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston osastopäällikön virasta.

Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto vastaa yksityisoikeutta,
oikeusapua, ulosottoa, talous- ja velkaneuvontaa, edunvalvontaa sekä
tuomioistuimia koskevista asioista. Osastopäälliköksi on nimitetty
oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Antti Leinonen. Hän siirtyy tehtävään oikeusministeriön lainvalmisteluosaston osastopäällikön virasta.

Esikunnan vastuulla ovat viestintä, lainsäädännön laatu ja
laintarkastus, EU- ja yleisten kansainvälisten asioiden koordinaatio
sekä johdon tuki. Valtioneuvosto nimitti tänään oikeusministeriön
lainsäädäntöneuvoksen virkaan ja lainsäädäntöjohtajan tehtävään
oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Susanna Siitosen.
Hän siirtyy tehtävään valtioneuvoston kanslian hankepäällikön
tehtävästä. Lainsäädäntöjohtajan tehtävä on uusi ja lainsäädäntöjohtajan
vastuulla on lainsäädännön laadun kehittäminen niin oikeusministeriössä
kuin valtioneuvostotasolla.

Organisaatiouudistuksen yhteydessä oikeushallinto-osaston pitkäaikainen osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen,
siirtyy ministeriön esikuntaan. Hän toimii ministeriön
kehittämisjohtajana ja vastaa mm. tuomioistuinviraston
perustamishankkeen loppuun saattamisesta sekä uuden viraston
käynnistämisen tukemisesta.