Toimikunta valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista

13.5.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Työn tavoitteena on hallituksen esityksen antaminen vuoden 2017 jälkipuoliskolla siten, että virasto voitaisiin perustaa vielä tällä vaalikaudella.

Oikeusministeriön hallinnonalalle
perustettava tuomioistuinvirasto palvelisi koko tuomioistuinlaitosta.

Toimeksiannon
mukaan oikeusministeriö vastaisi jatkossakin tuomioistuimiin
liittyvistä valtioneuvostotason tehtävistä kuten lainvalmistelusta ja
muiden valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelusta, strategisista
linjauksista, kehys- ja talousarviovalmistelusta sekä tärkeimmistä EU-
ja kansainvälisen yhteistyön asioista. Oikeusministeriö vastaisi myös
tuomioistuinviraston tulosohjauksesta. Tuomioistuinvirasto kävisi
tulosneuvottelut yksittäisten tuomioistuinten kanssa.

Toimikunnan
on koottava ehdotukseensa tuomioistuinviraston hoidettavaksi esitettävät
tehtävät ja esitettävä perusteltu arvio niiden asianmukaiseen
hoitamiseen tarvittavan henkilökunnan määrästä ja palkkakustannuksista.
Toimikunnan ehdotukseen tulee sisältyä esitys tuomioistuinviraston
hallintorakenteesta, johtamisesta, ylimmän johdon nimittämisestä ja
henkilöstöstä.

Toimikunnan tulee selvittää oikeusministeriössä
tuomioistuinlaitoksen strategisen suunnittelun ja tuomioistuinviraston
tulosohjauksen edellyttämät henkilöresurssit ja niiden organisointi
osaksi oikeusministeriötä. Toimikunnan tulee niin ikään selvittää sekä
oikeusministeriöstä virastoon siirrettävien, tuomioistuinten toimintaa
palvelevien operatiivisten keskushallintotehtävien että tuomioistuimista
virastolle siirrettävien tehtävien kustannus- ja henkilöstövaikutukset.

Muiden tehtävien ohella toimikunnan on harkittava myös
lainkäyttöhenkilöstön toimintaa koskevan valvontaelimen, kuten
ammattieettisen lautakunnan, perustamista viraston yhteyteen ja
selvitettävä tuomarinvalintalautakunnan ja hallituksen esityksessä HE
7/2016 vp. ehdotetun tuomarinkoulutuslautakunnan organisoiminen osaksi
tuomioistuinvirastoa.

Toimikunnan
puheenjohtajana toimii hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä ja
varapuheenjohtajana hallintoneuvos Niilo Jääskinen.

Toimikunnan jäsenet ja varajäsenet ovat:

 • oikeusneuvos Hannu Rajalahti, korkein oikeus
   varajäsenenään oikeusneuvos Tuula Pynnä, korkein oikeus
 • hallintoneuvos Niilo Jääskinen, korkein hallinto-oikeus
   varajäsenenään hallintoneuvos Riitta Mutikainen, korkein hallinto-oikeus
 • hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä, Helsingin hovioikeus varajäsenenään hovioikeuden presidentti Marianne Wagner-Prenner, Rovaniemen hovioikeus
 • ylituomari Ann-Mari Pitkäranta, Hämeenlinnan hallinto-oikeus
   varajäsenenään ylituomari Ritva Isomoisio, Turun hallinto-oikeus
 • ylituomari Kimmo Mikkola, markkinaoikeus
   varajäsenenään ylituomari Juha Pystynen, vakuutusoikeus
 • laamanni Tatu Leppänen, Hyvinkään käräjäoikeus
   varajäsenenään laamanni Marja Virtanen, Etelä-Savon käräjäoikeus
 • ylijohtaja Sami Manninen, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto
   varajäsenenään lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto
 • ylijohtaja Kari Kiesiläinen, oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto
   varajäsenenään suunnittelupäällikkö Raimo Ahola, oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto
 • hallitusneuvos Anne Hallavainio, oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto
   varajäsenenään kehittämispäällikkö Tuula Kivari, oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto
 • hallitusneuvos Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö
   varajäsenenään neuvotteleva virkamies Miska Lautiainen, valtiovarainministeriö
 • Suomen Tuomariliiton puheenjohtaja, hovioikeudenneuvos Kimmo Vanne
   varajäsenenään vakuutusoikeustuomari Anna Pitkänen
 • Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:n puheenjohtaja, käräjäsihteeri
  Outi Ahonen varajäsenenään OHK ry:n varapuheenjohtaja, notaari Tiina
  Kallio
 • Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja Risto Sipilä
 • pääluottamusmies Sari Aho, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
 • pääluottamusmies Jukka Oksanen, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry

Sihteereinä
toimivat ylitarkastaja Jennimari Huovinen ja ylitarkastaja Taru Alanaatu
oikeusministeriön oikeushallinto-osastolta.

Toimikunta valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista

Asettamispäätös 10.5.2016 (pdf, 0.26 Mt)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments