Työryhmä valmistelemaan oikeusprosessien keventämistä

15.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeudenkäyntiin liittyvien käytäntöjen keventämiseksi sekä rikos- että riita-asioissa.

Työryhmän
tulee valmistella ehdotukset ratkaisukokoonpanojen keventämiseksi
käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa ja korkeimmassa oikeudessa. Tässä
vaiheessa toimeksianto ei kuitenkaan koske lautamiesjärjestelmän
muuttamista. Tältä osin toimeksiantoa saatetaan täydentää, kun
lautamiesjärjestelmää koskeva poliittinen arviointi on tehty.

Työryhmän tulee lisäksi valmistella ehdotukset, joilla lievennetään
syytetyn velvollisuutta olla henkilökohtaisesti läsnä oikeudenkäynnissä
sekä lisätään videokuulemisen käyttöä tuomioistuimissa.

Työryhmä arvioi myös rikosasioiden kirjallisen menettelyn käytön
laajentamista käräjäoikeudessa siten, että käsittely selvissä asioissa
kevenee ja tiivistyy.

Työryhmän asettamisen taustalla ovat hallitusohjelman tavoitteet, joiden
mukaan oikeusprosesseja nopeutetaan ja mahdollistetaan tuomioistuinten
keskittyminen ydintehtäviinsä, lyhennetään tuomioistuinten
käsittelyaikoja muun muassa joustavoittamalla tuomioistuinten
kokoonpanosäännöksiä sekä edistetään tuomioistuinten digitalisoimista
mm. lisäämällä videokuulemisen käyttöä.

Työryhmän tehtävät pohjaavat oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan sekä
oikeusministeriössä ministeri Jari Lindströmin johdolla kesän 2016
aikana koostettuun oikeudenhoidon kehittämisohjelmaan.

Oikeusprosessien keventämistä koskeva oikeusministeriössä laadittu
arviomuistio oli keväällä lausuntokierroksella. Työryhmän tulee työssään
ottaa saatu palaute ja kehittämisehdotukset huomioon.

Puheenjohtaja:

  • lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö, lainvalmistelu-osasto (1.8.2016 lukien ma. hovioikeudenneuvos, Helsingin hovioikeus)

Jäsenet:

  • lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto
  • hallitusneuvos Anne Hallavainio, oikeusministeriö, oikeushallinto-osasto
  • poliisiylitarkastaja Sami Ryhänen, sisäministeriö, poliisiosasto
  • oikeusneuvos Jukka Sippo, korkein oikeus
  • hovioikeudenneuvos Pekka Määttä, Turun hovioikeus
  • käräjätuomari Riitta Savolainen, Helsingin käräjäoikeus
  • valtionsyyttäjä Jukka Rappe, Valtakunnansyyttäjänvirasto
  • asianajaja Mervi Salo, Suomen Asianajajaliitto


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments