Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
11.1.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudenkäynnin kestosta EU:n yleisessä tuomioistuimessa

EU velvoitettiin korvaamaan yli € 50 000 vahinkoja Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne nimisille yrityksille seurauksena oikeudenkäynnin kohtuuttomasta kestosta EU:n yleisessä tuomioistuimessa Asiassa kantajina olivat Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Saksa) ja Gascogne (Saint-Paul-lès-Dax, Ranska) ja vastaajana Euroopan unionin tuomioistuin. Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta toteamaan Euroopan unionin sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/eun-tuomioistuimen-tuomio-oikeudenkaynnin-kestosta-eun-yleisessa-tuomioistuimessa/
11.2.2013 Oikeusuutiset

Lakimiesliiton tilaama raportti oikeudenkäynnin kestosta

Newsbrokers Oy on tehnyt Lakimielsiiton tilauksesta raportin ”Oikeutta jonottavat” Miksi oikeusprosessit kestävät Suomessa niin pitkään? Lakimiesten ja asianosaisten haastatteluja talvella 2012-2013. Reportaasi käsittelee samaa aihepiiriä kuin Helsingin sanomien 11.2.2013 julkaisema juttukokonaisuus ”Oikeudessa vuo mennä vuosia elämästä”. Hiljainen reportaasi oikeudenkäyntien kestoista ladattavissa Lakimiesliiton sivuilta

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/lakimiesliiton-tilaama-raportti-oikeudenkaynnin-kestosta/
25.10.2022 Oikeusuutiset

EOA: Esitutkintojen kestoon poliisissa on monia syitä mutta vähän parannuskeinoja

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen on antanut päätöksen esitutkintojen kestoa poliisissa koskevaan asiaan, jonka hän otti tutkittavaksi omana aloitteenaan.  Esitutkinnan viivästyminen on yleinen oikeusasiamiehelle tehtyjen poliisia koskevien kanteluiden aihe. Esitutkinnan viivästymisen seurauksena yhä useammin myös rikoksen syyteoikeus vanhentuu esitutkinnan aikana. Vaikeassa työtilanteessa päätöksiä esitutkinnan toimittamatta jättämisestä ja keskeyttämisestä saatetaan tehdä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/eoa-esitutkintojen-kestoon-poliisissa-on-monia-syita-mutta-vahan-parannuskeinoja/
3.2.2022 Oikeusuutiset

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ottanut tutkittavaksi kahta oikeudenkäynnin pituutta koskevaa valitusasiaa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on 3.2.2022 päättänyt olla ottamatta tutkittavaksi kahta valitusta, jotka koskivat oikeudenkäynnin pituutta rikosasiaan liittyvässä vahingonkorvausoikeudenkäynnissä. Valittajat olivat asianomistajia WinCapita -rikosoikeudenkäynnissä. He esittivät vahingonkorvausvaatimuksensa jo esitutkinnan yhteydessä, mutta nimesivät henkilöt, joihin vaatimukset kohdistuvat sekä vaatimusten perusteet vasta erillisen vahingonkorvausoikeudenkäynnin alussa. Käräjäoikeus vahvisti asiassa sovintoratkaisun, jossa yksi valittajien nimeämistä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/euroopan-ihmisoikeustuomioistuin-ei-ottanut-tutkittavaksi-kahta-oikeudenkaynnin-pituutta-koskevaa-valitusasiaa/
23.8.2018 Oikeusuutiset

Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys arvioidaan erikseen kummankin roolin mukaan kun henkilö oli sekä vastaaja että asianomistaja

THO:2018:13 Oikeudenkäynnin kesto – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys A oli rikosasiassa sekä vastaajana että asianomistajana. A:n vaatimusta hyvityksestä hänen asianomistajana esittämänsä korvausvaatimuksen ratkaisemisen viivästymisestä ei voitu hylätä sillä perusteella, että hänen rangaistustaan oli jo alennettu oikeudenkäynnin viivästymisen perusteella. Oikeudenkäynnin kestona huomioon otetun ajan katsottiin alkaneen korvausvaatimuksen vireilletulosta käräjäoikeudessa. Oikeutta hyvitykseen ei ollut.…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/oikeudenkaynnin-viivastymishyvitys-arvioidaan-erikseen-kummankin-roolin-mukaan-kun-henkilo-oli-seka-vastaaja-etta-asianomistaja/
22.3.2018 Oikeusuutiset

Asianomistajalle maksettiin oikeudenkäynnin viivästymishyvitystä sen perusteella, milloin hän oli esitutkinnassa ilmoittanut vaativansa korvausta

I-SHO:2018:2 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Viivästymishyvitys Rikosasian asianomistaja oli vaatinut valtiolta hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisen vuoksi. Hovioikeus katsoi, että oikeudenkäynnin kestona huomioon otettava aika alkoi asianomistajan osalta siitä hetkestä, jona tämä oli esittänyt rikokseen perustuvan vahingonkorvausvaatimuksensa esitutkinnassa. I-SHO:2018:2

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/asianomistajalle-maksettiin-oikeudenkaynnin-viivastymishyvitysta-sen-perusteella-milloin-han-oli-esitutkinnassa-ilmoittanut-vaativansa-korvausta/
22.6.2016 Oikeusuutiset

KKO: Yli 12 vuotta vireillä ollutta syytettä ei jätetty tutkimatta kohtuuttoman keston takia

KKO:2016:45 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Oikeudenkäynnin kesto Syyte – Tutkimatta jättäminen A:ta syytettiin 17.- 25.9.1997 tehdystä avunannosta törkeään kavallukseen. A oli saanut tietää olevansa rikoksesta epäillyn asemassa 16.10.1998. Syyte oli tullut vireille käräjäoikeudessa 9.3.2004. Asia oli jäänyt käräjäoikeudessa valmisteluvaiheeseen, koska päätekijää ei ollut saatu ulkomailta vastaamaan syytteisiin. Käräjäoikeuden valmisteluistunnossa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/kko-yli-12-vuotta-vireilla-ollutta-syytetta-ei-jatetty-tutkimatta-kohtuuttoman-keston-takia/
11.1.2023 Oikeusuutiset

Vahingonaiheuttamismielessä tehdyt perättömät vaarailmoitukset voitiin tuomita petosrikoksina

Hel­HO:2022:5 Petos – Perätön vaarailmoitus – Tietomurto – Identiteettivarkaus – Rikosten yhtyminen – Lainkonkurrenssi – Tahallisuus – Oikeudenkäynnin kesto Kysymys siitä, voitiinko A:n syyksi käräjäoikeudessa luetut teot arvioida petosrikoksiksi ja törkeäksi tietomurroksi siitä huolimatta, että hänen menettelynsä olisi ollut mahdollista katsoa myös perättömiksi vaarailmoituksiksi ja identiteettivarkaudeksi, joiden osalta syyteoikeus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/vahingonaiheuttamismielessa-tehdyt-perattomat-vaarailmoitukset-voitiin-tuomita-petosrikoksina/
22.9.2022 Tiedotteet

Advokaatti: Maalittaminen uhkaa demokratiaa

Asianajaja Martina Kronström on tullut tunnetuksi edustaessaan maalittamisen kohteeksi joutuneita toimittajia ja on joutunut sen vuoksi myös itse maalitauluksi. Lainsäädännössä ja oikeusistuimien osaamisessa on tällä alueella hänen mielestään paljon korjattavaa, sillä maalittaminen uhkaa jo demokratiaa ja oikeusvaltion toimintaa. – On todella vakava uhka, jos asiantuntijat eivät enää uskalla esiintyä nimellään…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/advokaatti-maalittaminen-uhkaa-demokratiaa/
26.1.2022

Oikeudenhoidon tila ei kauhistelemalla parane

Oikeudenhoidon tilaa Suomessa on helppo kauhistella. Hyvä esimerkki tästä oli eduskunnassa marraskuussa 2021 käyty ajankohtaiskeskustelu oikeusvaltion ja oikeudenhoidon toimintaedellytyksistä. Keskustelun seuraajalle kävi hyvin selväksi, että jokainen poliittinen puolue Suomessa haluaa esimerkiksi nopeammat ja sujuvammat oikeusprosessit. Siksi oikea kysymys kuuluukin, mikä on päättäjien valmius priorisoida oikeusvaltion tulevaisuutta. Vastuu oikeudenhoidon resursseista on…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/oikeudenhoidon-tila-ei-kauhistelemalla-parane/