Asianomistajalle maksettiin oikeudenkäynnin viivästymishyvitystä sen perusteella, milloin hän oli esitutkinnassa ilmoittanut vaativansa korvausta

22.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

I-SHO:2018:2

Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Viivästymishyvitys

Rikosasian asianomistaja oli vaatinut
valtiolta hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisen vuoksi. Hovioikeus
katsoi, että oikeudenkäynnin kestona huomioon otettava aika alkoi
asianomistajan osalta siitä hetkestä, jona tämä oli esittänyt rikokseen
perustuvan vahingonkorvausvaatimuksensa esitutkinnassa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments