KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi: Suomalaisen oikeusvaltion käytännön ongelmat näkyvät arjessa

23.3.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oi­keu­den­käyn­tien kes­to on tun­nis­tet­tu suo­ma­lai­sen oi­keus­val­tion kes­kei­sek­si on­gel­ma­koh­dak­si. On oi­keus­val­tion etu, että tuo­miois­tui­met pys­ty­vät rat­kai­se­maan asiat koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa oi­keu­den­mu­kai­ses­sa oi­keu­den­käyn­nis­sä hy­vin pe­rus­tel­luin pää­tök­sin.

Jo kahdettakymmenettä kertaa järjestettävän hallintotuomioistuinpäivän tänään avannut korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi käsittelee puheessaan oikeusvaltion käytännön ongelmia. Osa ongelmista on selkeästi tunnistettavissa, mutta osa niistä perustuu sitkeisiin mielikuviin.

”Kansalaisten käsitys oikeusvaltiosta perustuu hyvin arkisiin tilanteisiin. Yksikin oikeudenkäynti, jossa osapuoli kokee tulleensa epäkunnioittavasti tai yliolkaisesti kohdelluksi, jossa päätös ei tunnu ymmärrettävältä ja oikeudenmukaiselta tai joka on kestänyt hänen mielestään kohtuuttoman kauan, on ongelma.”

Kuusiniemi nostaa esimerkiksi oikeudenkäynnin keston lyhentämisestä korkeimman hallinto-oikeuden valituslupajärjestelmän. Sen tarkoitus on nopeuttaa asian käsittelyä ja säästää resursseja niihin asioihin, joissa annetaan ennakkopäätös tai muutoin asiaratkaisu.

”On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että myös niissä tapauksissa, joissa päädytään valituslupahakemuksen hylkäämiseen, asiaa arvioidaan päätösneuvottelussa perusteellisesti valituslupahakemuksen, valituksenalaisen päätöksen ja muun aineiston sekä esittelijän muistion pohjalta istunnossa. Näitä päätöksiä ei tehdä kevyin perustein, vaan arvioidaan huolellisesti, olisiko jokin valitusluvan myöntämisen peruste käsillä.”

Samalla kun edellytetään, että tuomioistuimet ratkaisevat asiat tehokkaasti ja ovat tehtäviensä tasalla, tulee kuitenkin varmistaa, että viranomaisilla ja tuomioistuimilla on riittävästi aikaa ratkaista asiat lain mukaan asianmukaisessa menettelyssä.

KHO:n presidentin puhe XX hallintotuomioistuinpäivässä

 

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments