EU:n tuomioistuimen tuomio oikeudenkäynnin kestosta EU:n yleisessä tuomioistuimessa

11.1.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU velvoitettiin korvaamaan yli € 50 000 vahinkoja Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne nimisille yrityksille seurauksena oikeudenkäynnin kohtuuttomasta kestosta EU:n yleisessä tuomioistuimessa

Asiassa
kantajina olivat Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Saksa) ja Gascogne
(Saint-Paul-lès-Dax, Ranska) ja vastaajana Euroopan unionin tuomioistuin.

Kantajat
vaativat unionin yleistä tuomioistuinta toteamaan Euroopan unionin
sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun sen johdosta, että unionin yleisessä
tuomioistuimessa käyty oikeudenkäynti ei ole täyttänyt vaatimuksia asian
ratkaisemisesta kohtuullisessa ajassa. Kanteensa tueksi kantajat vetosivat
kanneperusteeseen, joka koskee Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47
artiklan toisen kohdan rikkomista sen johdosta, että asian käsittely unionin
yleisessä tuomioistuimessa on kestänyt kohtuuttoman kauan ja, että kantajien
perusoikeutta saada asiansa ratkaistuksi tuomioistuimessa kohtuullisessa ajassa
on siten loukattu. Unionin lainvastaisen menettelyn johdosta kantajat vaativat, että Euroopan unioni velvoitetaan maksamaan asianmukainen ja täysimääräinen korvaus aiheutuneista aineellisista ja aineettomista vahingoista.

Tässä ratkaisussa tuomioistuin
totesi, että EU:lle voi syntyä sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta seuraavien
edellytysten täyttyessä: (1) toimielimen toiminta on ollut lainvastaista, (2)
todellista vahinkoa on aiheutunut ja (3) toimielimen toiminnan ja väitetyn
vahingon on oltava syy-yhteydessä toisiinsa. 

Tässä
asiassa Eu:n tuomioistuin katsoi, että oikeudenkäynnin kohtuuton kesto 46
kuukautta verrattuna tavanomaiseen kestoon 26 kuukautta oli
aiheuttanut sekä aineellista vahinkoa (pankkitakauksen maksamiskuluja)
että aineetonta vahinkoa (epävarmuuden jatkumista). Asian käsittely oli ollut
keskeytyksissä kirjallisen vaiheen jälkeen 20 kuukautta ennen suullisen
käsittelyn aloittamista.

Kantajien
vaatimukset  yhteensä  3 881038 euroa -määrästä aineettomia
korvauksia koskevat vaatimukset olivat 500 000 euroa-  eivät kuitenkaan menestyneet täysimääräisesti.
Aineettomista vahingoista määrättiin korvattavaksi 5 000 euroa ja aineellisista
vahingoista  47 064,33 euroa.

Eu:n tuomioistuimen lehdistötiedote 

Linkki asiaan T-577/14 (tuomio saatavilla vain ranskaksi)

 

 

 

 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments