KKO: Yli 12 vuotta vireillä ollutta syytettä ei jätetty tutkimatta kohtuuttoman keston takia

22.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2016:45

Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Oikeudenkäynnin kesto
Syyte – Tutkimatta jättäminen

A:ta syytettiin 17.- 25.9.1997 tehdystä avunannosta törkeään
kavallukseen. A oli saanut tietää olevansa rikoksesta epäillyn asemassa
16.10.1998. Syyte oli tullut vireille käräjäoikeudessa 9.3.2004.

Asia
oli jäänyt käräjäoikeudessa valmisteluvaiheeseen, koska päätekijää ei
ollut saatu ulkomailta vastaamaan syytteisiin. Käräjäoikeuden
valmisteluistunnossa 8.1.2016 A vaati, että syyte ja väitettyyn
rikokseen perustuva asianomistajan korvausvaatimus jätetään tutkimatta
tai hylätään oikeudenkäynnin viivästymisen johdosta.

Kysymys
siitä, tuliko syyte ja siinä tarkoitetusta rikoksesta johtuva
yksityisoikeudellinen vaatimus jättää tutkimatta tai hylätä
oikeudenkäynnin kohtuuttoman keston vuoksi. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments