Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.7.2019 Oikeusuutiset

Nuuskan laitonta maahantuontia lainalla rahoittanut vastuussa maahantuontiverosta

KHO:2019:92 Maahantuontiverot – Valmistevero – Arvonlisävero – Säännösten vastainen maahantuonti – Osallistuminen maahantuontiin – Maahantuonnin rahoittaminen – Nuuska Henkilöä, joka oli lainannut rahaa yhden nuuskaerän Ruotsin ja Suomen välillä liikennöivältä laivalta ostaneelle ja säännösten vastaisesti maahantuoneelle henkilölle, oli pidettävä säännösten vastaiseen tuontiin osallistuneena. Rahoittaja oli täten yhdessä maahantuojan kanssa verovelvollinen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/nuuskan-laittoman-maahantuontia-lainalla-rahoittanut-vastuussa-maahanttuontiverosta/
14.2.2019 Oikeusuutiset

Yhteisellä nuuskan salakuljetusmatkalla olleet tuomittiin yhteisvastuulliseen verovelvollisuteen toistensa nuuskan osalta

Helsingin HAO: Valmistevero – Nuuska – Verovelvollisuus – Toisessa jäsenvaltiossa verotetut tuotteet – Yksityishenkilön tuomiset – Hallussapito – Kaupallinen tarkoitus A:n ja B:n epäiltiin syyllistyneen törkeään veropetokseen ja salakuljetukseen tuomalla maahan suuren määrän nuuskaa vuosina 2013-2015. Tulli määräsi A:n ja B:n yhteisvastuullisiksi verovelvollisiksi yhteisillä hankintamatkoilla hankituista nuuskista. Molemmat olivat ostaneet…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/yhteisella-nuuskan-salakuljetusmatkalla-olleet-tuomittiin-yhteisvastuulliseen-verovelvollisuteen-toistensa-nuuskan-osalta/
24.4.2018 Oikeusuutiset

Tullin takavarikoimasta nuuskasta piti maksaa tupakkavero ja veronlisäys

KHO:2018:54 Valmisteverotus – Maahantuonti jäsenvaltiosta – Kaupallinen tarkoitus – Tuontirajoitus – Takavarikointi – Nuuska A saapui Ruotsin Haaparannalta Tornioon ajoneuvolla, josta rajanylityksen yhteydessä suoritetussa tullitarkastuksessa takavarikoitiin yhteensä 73 728 grammaa nuuskaa. Tulli velvoitti jälkiverotuspäätöksellään A:n maksamaan tupakkaveroa ja veronlisäystä. A:n hallusta takavarikoitu nuuska oli laskettu kulutukseen Ruotsissa. Takavarikoidun nuuskan suuri…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/tullin-takavarikoimasta-nuuskasta-piti-maksaa-tupakkavero-ja-veronlisays/
18.6.2014 Oikeusuutiset

Laittomasta nuuskan maahantuonnista perittiin vero kaikelta osalta

Helsingin HAO: Arvonlisävero – Valmistevero – Tupakkavero – Verottomuus – Matkustajatuominen – Kaupallinen tuonti – Nuuska Tupakkalain 10 a §:n mukaan suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa ei saa maahantuoda, myydä tai muutoin luovuttaa. Yksityishenkilö saa omaa henkilökohtaista käyttöään varten tuoda maahan suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa matkatavarana mukanaan enintään 30 rasiaa edellyttäen,…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/laittomasta-nuuskan-maahantuonnista-perittiin-vero-kaikelta-osalta/
20.10.2023 Oikeusuutiset

Nikotiininuuskalla ei ole hyödyllisiä vaikutuksia – ei ole lääke

KKO:2023:77 – Salakuljetus – Lääkerikos – Lääke A oli tilannut postitse Ruotsista 40 rasiaa nikotiinia isältäneitä valmisteita (nk. nikotiininuuska). Rasiat olivat sisältäneet yhteensä 840 annospussia, joiden nikotiinipitoisuus oli yli 4 milligrammaa annospussia kohden. Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta salakuljetuksesta ja vaihtoehtoisesti lääkerikoksesta, koska A oli lääkelain 19 §:ssä ja lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/nikotiininuuskalla-ei-ole-hyodyllisia-vaikutuksia-ei-ole-laake/
10.11.2022 Oikeusuutiset

Salakuljetetun nuuskan tilaajaa ei tuomittu veropetoksesta

I-SHO:2022:6 Törkeä veropetos – Laiton tuontitavaraan ryhtyminen  – Todistelu – Näytön arviointi – Vapaa todistusharkinta – Vahingonkorvaus  – Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen B ja C oli lainvoimaisesti tuomittu salakuljetuksesta ja törkeästä veropetoksesta. He olivat yhdessä tuoneet Ruotsista Suomeen nuuskaa Torniossa. Myös A oli tuomittu nuorena henkilönä B:n ja C:n rikoskumppanina…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/salakuljetetun-nuuskan-tilaajaa-ei-tuomittu-veropetoksesta/
17.1.2022 Oikeusuutiset

Nikotiininuuskan maahantuonti rangaistiin lääkerikoksena – ei salakuljetuksena

THO:2021:9 Salakuljetus – Lääkerikos – Lääkerikkomus – Rangaistuksen mittaaminen – Nikotiininuuska Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan salakuljetuksesta 48 päiväsakon sakkorangaistukseen nikotiinia sisältäneiden valmisteiden maahantuonnista. Hovioikeus totesi vastaajan syyllistyneen lääkerikokseen, josta oli tuomittava 25 päiväsakon sakkorangaistus. THO:2021:9

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/nikotiininuuskan-maahantuonti-rangaistiin-laakerikoksena-ei-salakuljetuksena/
8.2.2017 Oikeusuutiset

Ruotsin patent- och marknadsdomstolen määräsi Swedish Matchille noin 38 miljoonan kruunun seuraamusmaksun määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä

Ruotin markkinaoikeutta vastaava tuomioistuin (patent- och marknadsdomstolen) on tänään antamassaan päätöksessä katsonut, että Swedish Match oli käyttänyt väärin markkina-asemaansa edellyttämällä kilpailijoiltaan tietyn mallisia hyllyetikettejä Swedish Matchin nuuskakylmiöissä. Markkinaoikeus määräsi tämän vuoksi, huomioiden myös nuuskan rajoitetun markkinointimahdollisuuden, että Swedish Matchin on maksettava 37.982.000 kruunun seuraamusmaksun. Tuomioistuimen lehdistötiedotteesta: Patent- och marknadsdomstolen har…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/ruotsin-patent-och-marknadsdomstolen-maarasi-swedish-matchille-noin-38-miljoonan-kruunun-seuraamusmaksun-maaraavan-markkina-aseman-vaarinkaytosta/
5.7.2014 Oikeusuutiset

Veronkorotus esti salakuljetussyytteen

KKO:2014:51 Veropetos – Törkeä veropetos Salakuljetus Ne bis in idem A ja B olivat tuoneet Suomeen suuria määriä nuuskaa, minkä johdosta heille vaadittiin rangaistusta salakuljetuksesta. A:lle ja B:lle oli määrätty samoihin nuuskaeriin liittyen veronkorotuksia, koska he olivat laiminlyöneet täyttää nuuskan kaupallisesta maahantuonnista seuraavan valmisteverotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/veronkorotus-esti-salakuljetussyytteen/
6.6.2013 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamies: Nuuskan käyttökielto työpaikoilla ei perustunut lakiin

Kouvolan kaupunki ylitti toimivaltansa Kouvolan kaupunginhallituksen määräämä nuuskan käyttökielto kaupungin työpaikoilla ei perustu tupakkalakiin, toteaa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin asiasta tehtyyn kanteluun antamassaan päätöksessä. Kaupunginhallitus on kiellon antaessaan ylittänyt toimivaltansa. Kouvolan kaupunginhallitus hyväksyi joulukuussa 2011 Savuton Kouvola -toimintaohjelman. Sen mukaan henkilöstön tupakointi ja nuuskan käyttö kiellettiin työaikana lukuun ottamatta virka- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/apulaisoikeusasiamies-nuuskan-kayttokielto-tyopaikoilla-ei-perustunut-lakiin/