Laittomasta nuuskan maahantuonnista perittiin vero kaikelta osalta

18.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Helsingin HAO: Arvonlisävero – Valmistevero – Tupakkavero – Verottomuus – Matkustajatuominen – Kaupallinen tuonti – Nuuska

Tupakkalain 10 a §:n mukaan suussa käytettäväksi tarkoitettua
tupakkaa ei saa maahantuoda, myydä tai muutoin luovuttaa.
Yksityishenkilö saa omaa henkilökohtaista käyttöään varten tuoda maahan
suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa matkatavarana mukanaan
enintään 30 rasiaa edellyttäen, että rasia sisältää enintään 50 grammaa
mainittua tupakkaa.

A oli vuonna 2011 viidellä eri kerralla
tuonut Ruotsin ja Suomen välisessä liikenteessä olevalta laivalta
ostettua nuuskaa yhteensä 470 rasiaa.

Hallinto-oikeus totesi,
että tupakkalain 10 a § on nuuskan maahantuontia rajoittava säännös, ja
ettei tupakkalaki koske nuuskan verottamista. Nuuskan verottomuus
määräytyy arvonlisä- ja valmisteverotuslaissa olevien matkustajien
verottomia tuomisia koskevien säännösten perusteella. Mainittujen
säännösten mukaan verottomuuden edellyksenä on, ettei tuonti ole
kaupallista ja ettei tuonti ylitä enimmäisarvoa, joka on laivatuonneissa
430 euroa. Tuontia ei pidetä kaupallisena muun ohella, jos tuontiin
sisältyy yksinomaan matkustajan henkilökohtaiseen tai perheen käyttöön
taikka lahjaksi tarkoitettuja tavaroita. Nuuskan tuonti omaan ja perheen
käyttöön tai lahjaksi on siis verotonta edellä mainitun tuonnin
enimmäisarvon rajoissa. Nuuskan kaupallinen tuonti on aina verollista.
Tuotteen luovuttaminen eteenpäin hankintahintaan ilman voittoa on myös
kaupallista tuontia.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments