Generic filters
Exact matches only
7.12.2022 Oikeusuutiset

Oikeuteen noudettavaksi määrätyllä vastaajalla on oikeus kannella noutomääräyksestä – määräys on perusteltava

KKO:2022:72  Noutomääräys – Muutoksenhaku – Kantelu  Oikeudenkäyntimenettely Hovioikeus oli oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 5 §:n 2 momentin nojalla määrännyt rikosasian vastaajan tuotavaksi istuntoon. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että: vastaajalla oli oikeus kannella noutomääräyksestä siten kuin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 69 §:ssä todistajan kanteluoikeudesta säädetään; hovioikeuden olisi tullut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/oikeuteen-noudettavaksi-maaratylla-vastaajalla-on-oikeus-kannella-noutomaarayksesta-maarays-on-perusteltava/
4.4.2022 Oikeusuutiset

AOA: Ylikonstaapeli oli etsintäkuuluttanut kuulusteltavan vailla hyväksyttäviä perusteita

Kantelija arvosteli A:n poliisilaitoksen menettelyä etsintäkuuluttamisessa. Kantelijan mukaan hän joutui kuulustelun toimittamista koskevan etsintäkuulutuksen johdosta lentoasemalla  rajavartijoiden kiinniottamaksi, vaikka hän kertomansa mukaan ei ollut pakoillut esitutkintaa ja hän oli vastannut poliisin viesteihin niin nopeasti kuin hän oli pystynyt. Kantelija piti etsintäkuuluttamista lainvastaisena ja aiheettomana. “Tässä tapauksessa etsintäkuulutuksessa ei pyydetty ottamaan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/aoa-ylikonstaapeli-oli-etsintakuuluttanut-kuulusteltavan-vailla-hyvaksyttavia-perusteita/
22.9.2021 Oikeusuutiset

EOA:lta poliisille huomautus: Väliaikaista lähestymiskieltoa koskeva asia ei oikeuta noutamaan henkilöä poliisilaitokselle ellei hän ole jättänyt aiempaa kutsua noudattamatta

Kantelija arvosteli X:n kaupungin poliisilaitoksen menettelyä siitä, että poliisi oli noutanut hänet työpaikaltaan väliaikaisen lähestymiskieltopäätöksen tiedoksiantoa varten. Kantelijan mukaan asiassa on ollut kyse lähestymiskiellosta eikä esitutkinnasta, jolloin noutomääräykselle ei ole ollut esitutkintalain mukaisia edellytyksiä. Kantelija esittää lisäkirjeessään väitteen, että häntä ei olisi kuultu lainkaan ennen väliaikaisen lähestymiskiellon tiedoksi antamista. –…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/eoalta-poliisille-huomautus-valiaikaista-lahestymiskieltoa-koskeva-asia-ei-oikeuta-noutamaan-henkiloa-poliisilaitokselle-ellei-han-ole-jattanyt-aimepaa-kutsua-noudattamatta/
24.6.2021 Oikeusuutiset

KKO äänesti 6-5 saako hovioikeuden poisjääneen todistajan noutomääräyksestä kannella valituslupaa pyytämättä

KKO:2021:53 Muutoksenhaku – Valituslupa – Todistaja Hovioikeuden päätöksestä, jolla pääkäsittelystä pois jäänyt todistaja oli oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 62 §:n 1 momentin nojalla määrätty noudettavaksi myöhemmin pidettävään pääkäsittelyyn, saatiin kannella Korkeimpaan oikeuteen valituslupaa pyytämättä. (Ään.) KKO:2021:53

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/kko-aanesti-6-5-saako-hovioikeuden-poisjaaneen-todistajan-noutomaarayksesta-kannella-valituslupaa-pyytamatta/
9.9.2018 Oikeusuutiset

Vastaajalla oikeus kannella noutomäääryksestä. Kiinniotettuna olo oli laillinen este.

THO:2018:14 Laillinen este – Laillisesta esteestä ilmoittaminen – Uhkasakko, Muutoksenhaku – Kantelu – Poissaolo oikeudesta vastaajana – Noutomääräys Hovioikeudessa oli kysymys noudettavaksi määrätyn vastaajan oikeudesta kannella noutomääräyksestä. Hovioikeus katsoi, että vaikka muutoksenhausta rikosasian vastaajaa koskevaan noutomääräykseen ei ole erikseen säädetty, vastaajalla oli erityisesti tilanteessa, jossa hänellä oli ollut laillinen este…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/vastaajalla-oikeus-kannella-noutomaaaryksesta-kiinniotettuna-olo-oli-laillinen-este/
20.8.2018 Oikeusuutiset

Syytetyn kantelu käräjäoikeuden noutomääräyksestä tutkittiin varsinaisena muutoksenhakuna

HelHO:2018:15 Muutoksenhaku – kantelu Poissaolo oikeudesta vastaajana – noutomääräys Rikosasian vastaaja oli määrätty oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 5 §:n 1 momentin nojalla tuotavaksi käräjäoikeuden istuntoon. Kysymys siitä, oliko vastaajalla oikeus kannella noutomääräyksestä. *** Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 69 §:n mukaan noutomääräystä koskeva kantelumahdollisuus koskee ainoastaan todistajaa. Noudettavaksi määrätyn vastaajan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/syytetyn-kantelu-karajaoikeuden-noutomaarayksesta-tutkittiin-varsinaisena-muutoksenhakuna/