Oikeuteen noudettavaksi määrätyllä vastaajalla on oikeus kannella noutomääräyksestä – määräys on perusteltava

7.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2022:72  Noutomääräys – Muutoksenhaku – Kantelu  Oikeudenkäyntimenettely

Hovioikeus oli oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 5 §:n 2 momentin nojalla määrännyt rikosasian vastaajan tuotavaksi istuntoon.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että:

  • vastaajalla oli oikeus kannella noutomääräyksestä siten kuin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 69 §:ssä todistajan kanteluoikeudesta säädetään;
  • hovioikeuden olisi tullut tehdä noutomääräyksestä kirjallinen päätös; ja
  • vastaajan määräämiselle tuotavaksi oli ollut lainmukaiset perusteet.

33. Kantelussa on katsottu, että hovioikeuden olisi pitänyt kuulla A:lle määrättyä puolustajaa noutomääräyksen antamisen edellytyksistä ennen määräyksen antamista. Oikeudenkäyntimenettelyä koskevassa lainsäädännössä ei ole nimenomaista säännöstä noutoon määrättävän taikka tämän avustajan tai puolustajan kuulemisesta. Vaikeasti tavoitettavan henkilön kuuleminen hänen määräämisestään tuotavaksi ei useinkaan ole käytännössä mahdollista. Toisaalta ennakkonoudon määräämistä harkitessaan tuomioistuimen on syytä pyrkiä huolellisesti hankkimaan selvitystä päätöksensä perustaksi. Näin hovioikeus on tehnytkin selvittäessään tietoja A:n tilanteesta hänen puolustajaltaan ja Maahanmuuttovirastolta. Korkein oikeus katsoo, että hovioikeus ei ole menetellyt virheellisesti, vaikka se ei olekaan kuullut puolustajaa ennakkonoudon edellytysten täyttymisestä.

KKO:2022:72

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments