Vastaajalla oikeus kannella noutomäääryksestä. Kiinniotettuna olo oli laillinen este.

9.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2018:14

Laillinen este – Laillisesta esteestä ilmoittaminen – Uhkasakko, Muutoksenhaku – Kantelu – Poissaolo oikeudesta vastaajana – Noutomääräys

Hovioikeudessa oli kysymys
noudettavaksi määrätyn vastaajan oikeudesta kannella noutomääräyksestä.
Hovioikeus katsoi, että vaikka muutoksenhausta rikosasian vastaajaa
koskevaan noutomääräykseen ei ole erikseen säädetty, vastaajalla oli
erityisesti tilanteessa, jossa hänellä oli ollut laillinen este
poissaololleen oikeudesta, oltava oikeus hakea muutosta määräykseen
kantelemalla päätöksestä samoin kuin noudettavaksi määrätyllä
todistajalla.

Lisäksi hovioikeudessa oli kysymys siitä, oliko
vastaajalla ollut laillinen este olla poissa käräjäoikeuden
pääkäsittelystä, johon hänet oli määrätty saapumaan sakon uhalla, kun
hän oli ollut istuntopäivänä poliisin toimesta kiinniotettuna ja oli
vapautunut siten, ettei olisi tosiasiassa ehtinyt pääkäsittelyyn.
Hovioikeus katsoi, että vastaajalla oli tässä tilanteessa ollut
laillinen este.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments