Generic filters
Exact matches only
24.1.2023 Oikeusuutiset

Syyttömästi vangittu ei saanut korvausta maksamistaan matkakuluista kun ei päässyt matkustamaan ostamillaan lipuilla

KKO:2023:4 Syyttömästi vangitun korvaus A:n varaama matka Espanjaan oli peruuntunut A:n ollessa syyttömästi vangittuna, ja hänelle lentolipun hankkimisesta ja auton vuokraamisesta aiheutuneet kustannukset olivat käyneet hyödyttömiksi. A oli vapauduttuaan hankkinut uuden lentolipun ja vuokra-auton. Korkein oikeus katsoi, että valtio ei ollut syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/syyttomasti-vangittu-ei-saanut-korvausta-maksamistaan-matkakuluista-kun-ei-paassyt-matkustamaan-ostamillaan-lipuilla/
16.6.2022 Oikeusuutiset

Työnantajan maksamat matkakulujen korvausket olivat verovapaat, vaikka ne otettiin vähentävänä huomioon myyntiedustajan kokonaispalkassa

KHO:2022:72 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Matkakustannusten korvaukset – Päiväraha – Kilometrikorvaus – Kokonaispalkkamalli B Oy suunnitteli ottavansa käyttöön työsuhteiselle myyntiedustajalleen A:lle kokonaispalkkamallin. Palkka laskettiin mallissa muun ohella siten, että pohjapalkkaan lisättiin A:n myynnistä laskettavat provisiot ja bonukset. Näiden yhteismäärästä vähennettiin A:lle maksettujen päivärahojen ja kilometrikorvausten määrä. Päivärahat…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/tyonantajan-maksamat-matkakulujen-korvausket-olivat-verovapaat-vaikka-ne-otettiin-vahentavana-huomioon-myyntiedustajan-kokonaispalkassa/
2.2.2021 Oikeusuutiset

Kun kunta ei sisäilmaongelmien takia pystynyt tuottamaan turvallista perusopetusta, sen on korvattava lapsen koulumatkakustannukset muuhun kuin lähikouluun

Pohjois-Suomen HAO: Maksuton perusopetus – Koulukuljetus – Oikeus opetukseen – Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön Valittajat olivat X:n kunnalle osoittamassaan hakemuksessa vaatineet saada korvauksen heidän peruskoulua käyvän lapsensa A:n koulumatkoista aiheutuvista matkakuluista lukuvuonna 2019-2020 sekä takautuvasti kevätlukukaudelta 2019. Hakemusta oli perusteltu sillä, että A oli joutunut vaihtamaan koulua terveydellisistä syistä, minkä vuoksi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/kun-kunta-ei-sisailmaongelmien-takia-pystynyt-tuottamaan-turvallista-perusopetusta-sen-on-korvattava-lapsen-koulumatkakustannukset-muuhun-kuin-lahikouluun/
28.11.2016 Oikeusuutiset

Työmatkakulut olivat vähennyskelpoisia kun vanhempi tapasi lapsiaan toisessa asunnossaan lasten kotipaikkakunnalla

KHO:2016:188 Henkilökohtaisen tulon verotus – Asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset – Asunto – Perhe A työskenteli vakituisessa työpaikassa Etelä-Karjalassa sijaitsevassa X:n kaupungissa, jossa hänellä oli myös vuokra-asunto. A:lla oli kaksi yhteishuoltajuudessa olevaa alaikäistä lasta, jotka asuivat vakinaisesti ja olivat kirjoilla äitinsä luona. A oli jäänyt asumaan entiseen Pohjois-Savossa sijaitsevassa Y:n…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/tyomatkakulut-olivat-vahennyskelpoisia-kun-vanhempi-tapasi-lapsiaan-toisessa-asunnossaan-lasten-kotipaikkakunnalla/
31.12.2013 Oikeusuutiset

STM: Vuoden 2014 alusta potilaat voivat hakeutua vapaasti hoitoon muihin EU-maihin

Suomalaiset voivat jatkossa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU-maasta ja saada korvausta hoitokustannuksista. Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta tulee voimaan 1.1.2014 Potilaan hoitokustannuksia korvataan kahdella eri tavalla sen mukaan, onko kyse hoitoon hakeutumisesta toiseen valtioon vai ulkomailla oleskelun aikana lääketieteellisesti välttämättömäksi tulleesta hoidosta. Molemmissa tapauksissa potilas voi hakea hoitokustannuksista jälkikäteen korvausta Kelalta.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/stm-vuoden-2014-alusta-potilaat-voivat-hakeutua-vapaasti-hoitoon-muihin-eu-maihin/
11.12.2013 Oikeusuutiset

STM kuntainfo: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2014

Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2014 lukien 153,63 euroa kuukaudessa lasta kohden. Lisäksi elatusapuohjeen rahamääriä on tarkistettu 1.1.2014 lähtien Elatusapuohjeessa olevat rahamäärät ovat 1.1.2014 lukien seuraavat: Kohta 2.2.2. Yleisten kustannusten määränä pidetään: lapsen ollessa 0-6-vuotias 294 euroa kuukaudessa; lapsen ollessa 7-12-vuotias 342 euroa kuukaudessa; lapsen ollessa 13-17-vuotias 460 euroa kuukaudessa.  …

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/stm-kuntainfo-elatusapujen-ja-elatustukien-maarat-nousevat-1-1-2014/
4.6.2013 Oikeusuutiset

STM: Potilasdirektiivin toimeenpano etenee – lausuntoaika heinäkuun loppuun

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta, jolla toimeenpantaisiin EU:n potilasdirektiivi Suomessa Toimeenpano edellyttää muutoksia myös terveydenhuoltolakiin ja sairausvakuutuslakiin. Lausuntoaika päättyy 31.7.2013.   Potilasdirektiivin lähtökohta on, että potilas saa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU-maasta. Potilas voi myös sairastua äkillisesti ulkomailla. Suomalaisille potilaille korvataan jatkossa EU- tai Eta-maassa…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/stm-potilasdirektiivin-toimeenpano-etenee-lausuntoaika-heinakuun-loppuun/