STM kuntainfo: Elatusapujen ja elatustukien määrät nousevat 1.1.2014

11.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2014 lukien 153,63 euroa kuukaudessa lasta kohden. Lisäksi elatusapuohjeen rahamääriä on tarkistettu 1.1.2014 lähtien

Elatusapuohjeessa olevat rahamäärät ovat 1.1.2014 lukien seuraavat:

Kohta 2.2.2. Yleisten kustannusten määränä pidetään:

lapsen ollessa 0-6-vuotias 294 euroa kuukaudessa;
lapsen ollessa 7-12-vuotias 342 euroa kuukaudessa;
lapsen ollessa 13-17-vuotias 460 euroa kuukaudessa.

 

Kohta 3.3.1.2.: Yleisten elinkustannusten määränä pidetään: yksin asuvan henkilön tai yksinhuoltajan osalta 590 euroa kuukaudessa; ja avioliitossa, avioliiton-omaisessa suhteessa tai muussa pari­suh­teessa elävän henkilön osalta 496 euroa kuukaudessa.

 

Kohta 3.3.6.4. Jos vanhemman aviopuoliso on hyväksyttävästä syystä kokonaan tai osaksi vanhemman elatuksen varassa, vanhempi saa vähentää aviopuolisonsa yleisiin elinkustannuksiin ja asumiskustannuksiin tarvittavan määrän. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin yleisten elinkustannusten osalta 496 euroa kuukaudessa ja asumiskustannusten osalta 3.3.2. kohdan 1-5 kappaleen mukaan laskettu määrä.

 

Kohta 3.3.6.5. Jos vanhemman avopuoliso on avopuolisoiden yhteisen lapsen hoidon vuoksi kokonaan tai osaksi vanhemman elatuksen varassa, vanhempi saa vähentää avopuolisonsa elinkustannuksiin tarvittavan määrän, kuitenkin enintään 247 euroa kuukaudessa.

 

Kohta 3.3.7. Lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvat matkakustannukset otetaan huomioon sen vanhemman elatuskyvyn vähennyksenä, joka vastaa niistä. Kustannukset otetaan huo­mioon halvimman tarkoituksenmukaisen matkustustavan käyttämisestä aiheutuvien kustannusten mukaisesti. Vähennyksen saa kuitenkin tehdä vain siltä osin kuin kustannusten määrä lasta kohden ylittää 118 euroa kuukaudessa. Vähennyksen enimmäismäärä on 118 euroa kuukaudessa lasta kohden.

 

Kohta 4.2.1. Luonapitovähennyksen määriä on myös tarkistettu

 

Lisätietoa

 

 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments