Työnantajan maksamat matkakulujen korvausket olivat verovapaat, vaikka ne otettiin vähentävänä huomioon myyntiedustajan kokonaispalkassa

16.6.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:72 Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Matkakustannusten korvaukset – Päiväraha – Kilometrikorvaus – Kokonaispalkkamalli

B Oy suunnitteli ottavansa käyttöön työsuhteiselle myyntiedustajalleen A:lle kokonaispalkkamallin. Palkka laskettiin mallissa muun ohella siten, että pohjapalkkaan lisättiin A:n myynnistä laskettavat provisiot ja bonukset. Näiden yhteismäärästä vähennettiin A:lle maksettujen päivärahojen ja kilometrikorvausten määrä. Päivärahat ja kilometrikorvaukset maksettiin Verohallinnon verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen ja työsopimuksen mukaisesti.

Asiassa oli ratkaistavana, olivatko B Oy:n A:lle maksamat kilometrikorvaukset ja päivärahat tuloverolain 71 §:n 1 momentissa tarkoitettua verovapaata tuloa, kun nämä erät vaikuttivat työntekijälle maksettavan veronalaisen palkan määrään.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A sai työnantajaltaan B Oy:ltä tuloverolain 71 §:n 1 momentissa tarkoitetun matkustamiskustannuksen korvauksen ja päivärahan, jotka eivät olleet veronalaista tuloa. Asiassa ei ollut merkitystä sillä, että matkustamiskustannusten korvaukset ja päivärahat otettiin huomioon A:n veronalaista kokonaispalkkaa määritettäessä. Ennakkoratkaisu verovuosille 2020 ja 2021. Äänestys 3–2.

KHO:2022:72

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments