STM: Potilasdirektiivin toimeenpano etenee – lausuntoaika heinäkuun loppuun

4.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta, jolla toimeenpantaisiin EU:n potilasdirektiivi Suomessa

Toimeenpano edellyttää muutoksia myös terveydenhuoltolakiin ja sairausvakuutuslakiin. Lausuntoaika päättyy 31.7.2013.

 


Potilasdirektiivin lähtökohta on, että potilas saa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU-maasta. Potilas voi myös sairastua äkillisesti ulkomailla. Suomalaisille potilaille korvataan jatkossa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettu terveydenhuolto samoin periaattein kuin Suomessakin. Kuitenkin vain sellainen ulkomailla saatu hoito korvataan, joka korvattaisiin Suomessakin.


 


Lausuntokierrokselle lähteneessä lakiluonnoksessa ehdotetaan korvausmallia, jossa ulkomailla saatu hoito rinnastettaisiin Suomessa pääsääntöisesti yksityiseen terveydenhuoltoon. Jos potilas matkustaisi ulkomaille hakemaan hoitoa, hoidon kustannuksista maksettaisiin potilaalle niin kutsuttu Kela-korvaus samalla tavoin kuin Suomessa yksityisen terveydenhuollon käytöstä. Jos potilas kuitenkin sairastuisi ulkomailla yllättäen ja tarvitsisi kiireellistä hoitoa, hänen maksettavakseen jäisi useimmiten vain julkisen terveydenhuollon asiakasmaksua vastaava osuus kustannuksista.


 


Potilas maksaisi potilasdirektiiviä sovellettaessa aina ensin itse hoidon todellisen kustannuksen ja hakisi kustannuksiin jälkikäteen korvausta Kelalta. Matkakustannukset korvattaisiin vastaavasti kuin Suomessa eli vain lähimpään hoitopaikkaan asti.


 


Terveydenhuoltolakiin ehdotetaan lisättäväksi suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoimaa koskevia säännöksiä. Terveydenhuollon palveluvalikoima on määriteltävä, jotta tiedettäisiin, minkälaisen ulkomailla annetun hoidon kustannuksista potilas on oikeutettu korvaukseen. Palveluvalikoima olisi sitova ja sisältäisi sekä julkisen terveydenhuollon palvelut että sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvaukseen (nk. Kela-korvaus) oikeuttavat palvelut. Jatkossa palveluvalikoimaa määrittelisi uusi toimielin.


 


STM:n asettama rajat ylittävän terveydenhuollon ohjausryhmä alaryhmineen on toukokuusta 2011 lähtien valmistellut potilasdirektiivin toimeenpanoa. Lausuntoajan päätyttyä lopullinen hallituksen esitys annetaan eduskunnalle viimeistään syyskuussa, ja lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian


 


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments