STM: Vuoden 2014 alusta potilaat voivat hakeutua vapaasti hoitoon muihin EU-maihin

31.12.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Suomalaiset voivat jatkossa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU-maasta ja saada korvausta hoitokustannuksista. Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta tulee voimaan 1.1.2014

Potilaan hoitokustannuksia korvataan kahdella eri tavalla sen
mukaan, onko kyse hoitoon hakeutumisesta toiseen valtioon vai
ulkomailla oleskelun aikana lääketieteellisesti välttämättömäksi
tulleesta hoidosta. Molemmissa tapauksissa potilas voi hakea
hoitokustannuksista jälkikäteen korvausta Kelalta. Potilaan ei
tarvitse hakea ennakkolupaa hakeutuakseen hoitoon.

Jos potilas hakeutuu hoitoon EU- tai ETA-valtioon tai Sveitsiin,
hän on oikeutettu saamaan hoitokustannuksista
sairaanhoitokorvauksia (Kela-korvaus). Kustannuksista vastaa
sairausvakuutusrahasto. Potilaan matkakustannukset korvataan kuten
lähimpään kotimaan julkisen terveydenhuollon hoitopaikkaan, jossa
vastaavaa hoitoa on tarjolla.

Jos potilas ulkomailla ollessaan sairastuu äkillisesti tai
tarvitsee muuten lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa, hänen
tulisi käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Jos potilas
kuitenkin maksaa itse hoitokustannukset, ne korvataan enintään
Suomen julkisen terveydenhuollon kustannusten mukaisesti.
Potilaalle maksettavasta korvauksesta vähennetään julkisen
terveydenhuollon asiakasmaksu. Näistä kustannuksista vastaa
valtio.

Korvattavien palvelujen kuuluttava suomalaisen terveydenhuollon
valikoimaan

Potilaalla on oikeus saada korvausta vain sellaisesta hoidosta,
joka kuuluu Suomessa terveydenhuollon palveluvalikoimaan.
Terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteellisesti ja
hammaslääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy,
sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset sekä taudinmääritys,
hoito ja kuntoutus.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustettava
palveluvalikoimaneuvosto antaa tarkempia suosituksia
palveluvalikoiman sisällöstä.

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteestä saa tietoa
hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen.
Yhteyspiste on sijoitettu Kansaneläkelaitokseen.

Ulkomailta Suomeen tulevia potilaita kohdeltava kuten kunnan
asukkaita

Myös muista EU-maista tulevat potilaat voivat hakea
terveyspalveluja Suomesta. Ulkomailta Suomeen tulevan potilaan on
päästävä julkiseen terveydenhuoltoon samassa ajassa ja samoin
edellytyksin kuin kunnan asukkaiden.

Hoitoon hakeutuvien henkilöiden vastaanottoa julkisessa
terveydenhuollossa voidaan rajoittaa määräaikaisesti
poikkeustilanteissa silloin, kun hoitotakuun määräajat ovat
kyseisessä toimintayksikössä ylittyneet.

Valtio vastaa jatkossa hoidon kustannuksista silloin, kun hoitoa
annetaan Suomessa kotikuntaa vailla olevalle henkilölle, jonka
sairaanhoitokustannuksista Suomi vastaa EU-lainsäädännön
perusteella. Valtio vastaa kustannuksista myös silloin, kun
kotikunnattomalle henkilölle on annettu terveydenhuoltolain
mukaista kiireellistä hoitoa eikä hoidon kustannuksia ole saatu
perittyä.

Tasavallan presidentti vahvisti lain 30. joulukuuta 2013.

Lisätietoa

Jätä kommentti

  Tilaa  
Ilmoita