Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
30.11.2022 Oikeusuutiset

AOA: Ulosottomies ei menetellyt väärin kun ulosmittasi kuolinpesän varat ennen hautajais- ja pesänselvityskulujen maksamista

Kantelija pyysi tutkimaan Ulosottolaitoksen Helsingin toimipaikan menettelyä vainajan veronpalautuksen ja toistuvaistulon ulosmittauksessa. Kantelija oli 1.3.2021 ilmoittanut ulosottovelallisen menehtymisestä ulosottoon. Ulosottomies oli luvannut ottaa ulosottoperinnässä huomioon kohtuulliset hautajais- ja pesänselvityskulut, jotka olivat olleet noin 5.300 euroa. Kuitenkin kantelun mukaan velallisen kuoleman jälkeen 19.3.2021 maksettu palkka oli ulosmitattu, kuten myös vainajalle syksyllä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/aoa-ulosottomies-ei-menetellyt-vaarin-kun-ulosmittasi-kuolinpesan-varat-ennen-hautajais-ja-pesanselvityskulujen-maksamista/
8.6.2020 Oikeusuutiset

Oikeusministerin vastaus kysymykseen rikoksen uhrin korvauksen etusijasta verohallinnon saataviin nähden

Kansanedustaja Eva Biaudet kysyi valtioneuvostolta onko asiallista, että valtion saatavat ulosmitataan rikoksentekijältä käytännössä ennen kun rikosprerusteinen vahingonkorvays on täytäntönpantavissa. Biaudet perusteli kysymystään näin: ”Rikosuhripäivystyksessä on tullut esiin esimerkkitapaus, jossa ihmiskaupan uhri ei ole saanut tuomioistuimen määräämiä korvauksia, koska Verohallinnolla on ollut suoraan ulosmitattavia saatavia. Tämä järjestys tuntuu oikeustajun vastaiselta.  …

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/oikeusministerin-vastaus-kysymykseen-rikoksen-uhrin-korvauksen-etusijasta-verohallinnon-saataviin-nahden/
2.1.2020 Oikeusuutiset

Velkajärjestelyssä viimesijaisia ovat tavallisille veloille saldopäivän ja maksuohjelman vahvistamisen välisenä aikana kertyneet korot

KKO:2020:1 Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelma Velallinen oli ennen velkajärjestelyn hakemista pyytänyt velkojia ilmoittamaan saataviensa määrät tietylle päivämäärälle (saldopäivä) laskettuina. Käräjäoikeus oli päättäessään velkajärjestelyn aloittamisesta määrännyt selvittäjän, joka oli pyytänyt velkojia ilmoittamaan saataviensa määrät velkajärjestelyn aloittamispäivälle laskettuina. Velkajärjestely oli aloitettu ennen kuin saldopäivästä oli kulunut kuusi kuukautta. Tavallisten velkojen korot olivat…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/velkajarjestelyssa-viimesijaisia-ovat-tavallisille-veloille-saldopaivan-ja-maksuohjelman-vahvistamisen-valisena-aikana-kertyneet-korot/
14.6.2018 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta mm. luottolaitosten velkojien maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi

Dnro 29/2018    Lausuntopyyntönne: VM033:00/2018, 7.5.2018   LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LUOTTOLAITOSTEN JA ERÄIDEN SIJOITUSPALVELUYRITYSTEN VELKOJIEN MAKSUNSAANTIJÄRJESTYSTÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI   Suomen Asianajajaliitolle (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on varattu mahdollisuus esittää lausuntonsa valtiovarainministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten velkojien maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksen luonnoksesta ja esittää…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/lausunto-he-luonnoksesta-mm-luottolaitosten-velkojien-maksunsaantijarjestysta-koskevaksi-lainsaadannoksi/
7.10.2016 Oikeusuutiset

Maataloustuet kuuluivat maatalousyrityksen yrityskiinnityksen piiriin

KKO:2016:64 Ulosottokaari – Ulosmittaus Yrityskiinnitys Maksunsaantijärjestys A:lle tuleva tilatuki, luonnonhaittakorvaus (Lfa) ja ympäristötuki oli lainvoimaisesti ulosmitattu ensimmäisen kerran 28.11.2011. Kyseisten maataloustukien maksajana kunnan maataloustoimisto oli 1.12.2011 suorittanut ulosottomiehelle tukien määrän. Maksuhetkellä maataloustukien myöntämisestä A:lle ei ollut vielä tehty muutoksenhakukelpoista päätöstä. A:n irtaimeen omaisuuteen oli vahvistettu yrityskiinnitys ja kiinnitetty haltijavelkakirja oli…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/maataloustuet-kuuluivat-maatalousyrityksen-yrityskiinnityksen-piiriin/
30.7.2021 Lausunnot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö VN/13467/2019 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista ja siihen liittyviksi laeiksi Valtiovarainministeriö on varannut mahdollisuuden lausua ministeriön luonnoksesta hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista ja siihen liittyviksi laeiksi. Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä ja esittää kunnioittaen seuraavaa: TAUSTAA                                                  Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kiinnitysluottopankeista ja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/lausunto-hallituksen-esitysluonnoksesta-laiksi-kiinnitysluottopankeista-ja-katetuista-joukkolainoista-ja-siihen-liittyviksi-laeiksi/