Velkajärjestelyssä viimesijaisia ovat tavallisille veloille saldopäivän ja maksuohjelman vahvistamisen välisenä aikana kertyneet korot

2.1.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2020:1 Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelma

Velallinen oli ennen velkajärjestelyn hakemista pyytänyt velkojia ilmoittamaan saataviensa määrät tietylle päivämäärälle (saldopäivä) laskettuina. Käräjäoikeus oli päättäessään velkajärjestelyn aloittamisesta määrännyt selvittäjän, joka oli pyytänyt velkojia ilmoittamaan saataviensa määrät velkajärjestelyn aloittamispäivälle laskettuina. Velkajärjestely oli aloitettu ennen kuin saldopäivästä oli kulunut kuusi kuukautta.

Tavallisten velkojen korot olivat maksuohjelmassa viimesijaisia saldopäivästä eivätkä velkajärjestelyn aloittamisesta lukien.

Avainsanat