Generic filters
Exact matches only
17.1.2022 Oikeusuutiset

Nikotiininuuskan maahantuonti rangaistiin lääkerikoksena – ei salakuljetuksena

THO:2021:9 Salakuljetus – Lääkerikos – Lääkerikkomus – Rangaistuksen mittaaminen – Nikotiininuuska Käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan salakuljetuksesta 48 päiväsakon sakkorangaistukseen nikotiinia sisältäneiden valmisteiden maahantuonnista. Hovioikeus totesi vastaajan syyllistyneen lääkerikokseen, josta oli tuomittava 25 päiväsakon sakkorangaistus. THO:2021:9

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/nikotiininuuskan-maahantuonti-rangaistiin-laakerikoksena-ei-salakuljetuksena/
12.1.2021 Oikeusuutiset

I-SHO: Rikos, jossa maahantuonti on säädetty rangaistavaksi edellyttää, että tarkoituksena on ollut tuoda tavara Suomeen käytettäväksi

I-SHO:2020:5 Törkeä dopingrikos – Salakuljetus – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Tullivarastonpitäjä oli varastoinut väliaikaiseen varastoon Euroopan unionin kauttakuljetuksessa olleita doping- ja lääkeaineita. Kysymys siitä, oliko hän yhdessä toisen henkilön kanssa tuonut aineet maahan ja pitänyt niitä hallussaan edelleen levittämistarkoituksessa niin, että hän olisi syyllistynyt törkeään dopingrikokseen ja salakuljetukseen. Kysymys myös siitä, oliko…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/i-sho-rikos-jossa-maahantuonti-on-saadetty-rangaistavaksi-edellyttaa-etta-tarkoituksena-on-ollut-tuoda-tavara-suomeen-kaytettavaksi/
16.7.2019 Oikeusuutiset

Nuuskan laitonta maahantuontia lainalla rahoittanut vastuussa maahantuontiverosta

KHO:2019:92 Maahantuontiverot – Valmistevero – Arvonlisävero – Säännösten vastainen maahantuonti – Osallistuminen maahantuontiin – Maahantuonnin rahoittaminen – Nuuska Henkilöä, joka oli lainannut rahaa yhden nuuskaerän Ruotsin ja Suomen välillä liikennöivältä laivalta ostaneelle ja säännösten vastaisesti maahantuoneelle henkilölle, oli pidettävä säännösten vastaiseen tuontiin osallistuneena. Rahoittaja oli täten yhdessä maahantuojan kanssa verovelvollinen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/nuuskan-laittoman-maahantuontia-lainalla-rahoittanut-vastuussa-maahanttuontiverosta/
10.11.2015 Oikeusuutiset

Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio juomapakkausveroa ja alkoholijuomien kaupallista maahantuontia koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 12. marraskuuta tuomionsa Helsingin hovioikeuden ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-198/14, Visnapuu  Hovioikeus haluaa ennakkoratkaisupyynnöllään selvittää, ovatko suomalainen juomapakkausverojärjestelmä sekä alkoholilain mukainen vaatimus vähittäismyyntiä koskevasta luvasta alkoholijuomien kaupallisen maahantuonnin yhteydessä unionin oikeuden mukaisia. Suomi on katsonut, että Suomen juomapakkausverojärjestelmä on unionin oikeuden mukainen. Nykyisessä järjestelmässä juomapakkausveroa kannetaan palautusjärjestelmään kuulumattomista…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/valtioneuvoston-viestintaosasto-unionin-tuomioistuimen-tuomio-juomapakkausveroa-ja-alkoholijuomien-kaupallista-maahantuontia-koskevassa-asiassa/
4.10.2015 Oikeusuutiset

Hyvin alhaisen THC-pitoisuuden hampun maahantuonti oli huumausainerikoksena rangaistaistavaa

HelHO:2015:8 Huumausainerikos Törkeä huumausainerikos Rangaistavuus Kohta 1: Tullilaboratorion tutkimusselosteesta ilmeni, että 17,9 gramman kannabiskasvin THC-pitoisuus on ollut 1,7 p-%. Kohta 2: Tullilaboratorion toisesta tutkimusselosteesta ilmeni, että näytteen 1 on todettu sisältävän 2,16 kiloa kuivattuja kasveja, jotka ovat sisältäneet pieniä määriä THC:tä pitoisuuden ollessa alle 0,1 p-%, näytteen 3 on todettu…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/hyvin-alhaisen-thc-pitoisuuden-hampun-maahantuonti-oli-huumausainerikoksena-rangaistaistavaa/
8.7.2015 Oikeusuutiset

Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus juomapakkausveroa ja alkoholijuomien kaupallista maahantuontia koskevassa asiassa

Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Bot antaa torstaina 9.7. ratkaisuehdotuksensa Helsingin hovioikeuden ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-198/14, Visnapuu Kansallinen tuomioistuin haluaa ennakkoratkaisupyynnöllään selvittää, ovatko suomalainen juomapakkausverojärjestelmä sekä alkoholilain mukainen vaatimus vähittäismyyntiä koskevasta luvasta alkoholijuomien kaupallisen maahantuonnin yhteydessä unionin oikeuden mukaisia. Suomi on katsonut, että Suomen juomapakkausverojärjestelmä, jossa tietyistä juomapakkauksista kannetaan juomapakkausveroa, jos pakkaus ei…

https://asianajajaliitto.fi/2015/07/valtioneuvoston-viestintaosasto-julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-juomapakkausveroa-ja-alkoholijuomien-kaupallista-maahantuontia-koskevassa-asiassa/
9.10.2013 Oikeusuutiset

Laserosoittimien maahantuonti ei ollut kiellettyä, niiden käyttö edellyttää hyväksyttyä turvaluokitusta.

KKO:2013:73 Salakuljetus A oli tuonut maahan Yhdysvalloista postilähetyksenä 23 kappaletta laserosoittimia esittämättä maahantuonnin yhteydessä osoittimien turvallisuusluokitusta koskevia asiakirjoja. Osoittimien mukana ei myöskään ollut tyyppitarkastustodistuksia. Laserlaitteiden maahantuojan velvollisuus teettää laitteille tyyppitarkastus ennen niiden luovuttamista markkinoille tai käyttöön ei merkinnyt sitä, että maahantuonti olisi ollut kiellettyä tai edellyttänyt viranomaisen lupaa tai tarkastusta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/laserosoittimien-maahantuonti-ei-ollut-kiellettya-niiden-kaytto-edellyttaa-hyvaksyttya-turvaluokitusta/
9.2.2013 Oikeusuutiset

Vuoden 1999 Jaguar-henkilöauton maahantuontivero oli syrjivä.

Kouvolan HaO: Autovero Veroprosentti Syrjintäkielto Oikeuskysymyksenä asiassa oli, muodostuuko vuonna 2010 käytettynä Suomeen tuodun vuonna 1999 käyttöönotetun Jaguar-merkkisen ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin perustuva verotus syrjiväksi Suomessa vuonna 1999 ensirekisteröityihin ajoneuvoihin verrattuna. Samanikäisen Suomessa ensirekisteröidyn ajoneuvon veroprosentti on määritelty vuonna 1999 voimassa olleen autoverolain (1482/1994) mukaan auton hankinta-arvoon perustuen. Autoverolain 6 a §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/vuoden-1999-jaguar-henkiloauton-maahantuontivero-oli-syrjiva/
13.6.2024 Oikeusuutiset

Nuuskan salakuljettajaa ei voitu tuomita veropetoksesta – kyse itsekriminointisuojasta

KKO:2024:39 Salakuljetus – Veropetos – Itsekriminointisuoja – Rikokseen osallisuus – Rikoskumppanuus A oli matkustanut kahden kanssavastaajan kanssa henkilöautolla Ruotsiin, jossa jokainen heistä oli ostanut nuuskaa yli tupakkalaissa säädetyn sallitun tuontirajan. He olivat tuoneet nuuskan autolla Suomeen, jonka jälkeen tulliviranomainen oli pysäyttänyt auton. Tulli oli takavarikoinut tuontioikeuden ylittäneen määrän, ja Verohallinto…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/nuuskan-salakuljettajaa-ei-voitu-tuomita-veropetoksesta-kyse-itsekriminointisuojasta/
7.2.2023 Oikeusuutiset

Alkoholijuomien verkkokauppaa koskevassa asiassa syyte törkeästä alkoholirikoksesta hylättiin – tuomittiin törkeästä veropetoksesta

Helsingin hovioikeuden tuomiossa on arvioitu internetin välityksellä tapahtuneen EU-jäsenvaltioiden rajat ylittäneen alkoholijuomien myynnin rangaistavuutta ja sitä, oliko alkoholijuomien myyntiä harjoittaneessa yhtiössä määräysvaltaa käyttänyt henkilö syyllistynyt törkeään veropetokseen. Syyttäjän ja Verohallinnon valitusten johdosta hovioikeudessa oli ratkaistavana, oliko virolaisen yhtiön omistaja ja yhtiössä määräysvaltaa käyttänyt vastaaja syyllistynyt törkeään veropetokseen ja törkeään alkoholirikokseen.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/alkoholijuomien-verkkokauppaa-koskevassa-asiassa-syyte-torkeasta-alkoholirikoksesta-hylattiin-tuomittiin-torkeasta-veropetoksesta/