Vuoden 1999 Jaguar-henkilöauton maahantuontivero oli syrjivä.

9.2.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kouvolan HaO: Autovero
Veroprosentti
Syrjintäkielto

Oikeuskysymyksenä asiassa oli, muodostuuko vuonna 2010 käytettynä
Suomeen tuodun vuonna 1999 käyttöönotetun Jaguar-merkkisen ajoneuvon
hiilidioksidipäästöihin perustuva verotus syrjiväksi Suomessa vuonna
1999 ensirekisteröityihin ajoneuvoihin verrattuna.

Samanikäisen Suomessa ensirekisteröidyn ajoneuvon veroprosentti on
määritelty vuonna 1999 voimassa olleen autoverolain (1482/1994) mukaan
auton hankinta-arvoon perustuen. Autoverolain 6 a §:n (266/2003) mukaan
ennen vuotta 2003 valmistetun, käytettynä verotettavan henkilöauton
veron osuus on 29 prosenttia bensiinikäyttöisen ajoneuvon
verotusarvosta, jos mallikohtaista veroprosenttia ei ole julkistettu.
Jaguar-merkkisten henkilöautojen historiallisia veroprosentteja ei ole
julkistettu. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei niin
sanotun keskimääräisen 29 %:n veron osuuden soveltaminen käytetyn ennen
vuotta 2003 käyttöön otetun ajoneuvon verotuksessa ole syrjivää, jos
Tullihallitus ei ole julkaissut kyseiselle ajoneuvomallille tietoa
historiallisista veroprosenteista.

Hallinto-oikeus katsoi, että hiilidioksidipäästöihin perustuva
verotus muodostuu syrjiväksi vuonna 1999 voimassa olleen lain aikana
ensirekisteröityihin vastaavanlaisiin ajoneuvoihin verrattuna. Tässä
tapauksessa syrjimättömänä veron osuutena on pidettävä laissa 266/2003
määriteltyä 29 prosenttia.

Äänestys 2-1. Vähemmistöön jääneen jäsenen mukaan valitus olisi
hylättävä. Tätä autoveroasiaa ei voida ratkaista pelkästään käytettyä
veroprosenttia tutkimalla. Ratkaisevaa on, onko nyt kannettu veron määrä
syrjivä siihen nähden, mitä vastaavasta autosta olisi kannettu veroa
vuonna 1999. Asiassa ei voi vakuuttua siitä, että tämä jo vuoden 2008
alusta voimassa ollut hiilidioksidipäästöihin perustuva autoverolaki
olisi mitenkään syrjivä. Tämä ympäristövero ei tee muista
jäsenvaltioista ostettujen käytettyjen autojen liikenteen päästämistä
Suomessa yhtään vähemmän houkuttelevaksi kuin ennen tätä oli tilanne.

Kouvolan HaO 5.2.2013 13/0086/2

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments