Valtioneuvoston viestintäosasto: Unionin tuomioistuimen tuomio juomapakkausveroa ja alkoholijuomien kaupallista maahantuontia koskevassa asiassa

10.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuin antaa torstaina 12. marraskuuta tuomionsa Helsingin hovioikeuden ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-198/14, Visnapuu

 Hovioikeus haluaa ennakkoratkaisupyynnöllään selvittää, ovatko suomalainen juomapakkausverojärjestelmä sekä alkoholilain mukainen vaatimus vähittäismyyntiä koskevasta luvasta alkoholijuomien kaupallisen maahantuonnin yhteydessä unionin oikeuden mukaisia.

Suomi on katsonut, että Suomen juomapakkausverojärjestelmä on unionin oikeuden mukainen. Nykyisessä järjestelmässä juomapakkausveroa kannetaan palautusjärjestelmään kuulumattomista juomapakkauksista. Suomi katsoo, että järjestelmä on syrjimätön ja se kohtelee ulkomaisia ja kotimaisia toimijoita samalla tavalla. Edellytykset juomapakkausveron maksamiselle ja verosta vapautumiselle ovat samat ulkomaiselle ja kotimaiselle toimijalle.

Alkoholilain osalta Suomi on katsonut, että alkoholijuomien vähittäismyynnin varaaminen Alkon monopoliksi ei ole unionin oikeuden vastaista. Mietojen alkoholijuomien vähittäismyyntiin vaaditaan lupa sekä kotimaisilta että ulkomaisilta toimijoilta eikä lupaedellytys siten loukkaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta unionissa. Lupavaatimus on myös kansanterveyden suojelua koskevan tavoitteen mukainen.

Unionin tuomioistuimen tuomiot ovat luettavissa unionin tuomioistuimen verkkosivuilta osoitteesta curia.europa.eu yleensä niiden antamispäivänä. Tapauksen asianumero on C-198/14 

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments