Generic filters
Exact matches only
14.1.2022 Oikeusuutiset

KHO:lta kolme oleskelulupiin liittyvää vuosikirjaratkaisua

KHO:2022:10 Ulkomaalaisasia – Uusi määräaikainen oleskelulupa – Jatkolupa – Oleskeluluvan myöntämisen edellytysten arviointi – Maassa oleskelun tarkoitus Korkein hallinto-oikeus totesi, että ulkomaalaislain 33 §:n 2 momentti on määritelmäsäännös, jonka nojalla ulkomaalaislain perusteella myönnettäväksi tuleva määräaikainen oleskelulupa voidaan myöntää joko tilapäisenä tai jatkuvana. Koska mainitussa säännöksessä ei säädetä määräaikaisen oleskeluluvan myöntämisen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/kholta-kolme-oleskelulupiin-liittyvaa-vuosikirjaratkaisua/
19.9.2019 Oikeusuutiset

KHO arvioi lumeavioliiton tunnusmerkkejä

KHO:2019:116 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Avioliitto – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Tutustuminen internet-sivustolla – Perhe-elämän viettäminen – Näyttövelvollisuus – Lumeavioliitto Burkina Fasossa asuva nykyisin 37-vuotias oleskeluluvan hakija oli hakenut oleskelulupaa solmittuaan avioliiton perheenkokoajan, nykyisin 54-vuotiaan Suomen kansalaisen kanssa. Hakija oli tutustunut perheenkokoajaan internet-sivustolla. Hakija…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/kho-arvioi-lumeavioliiton-tunnusmerkkeja/
22.2.2018 Oikeusuutiset

Lumeavioliitto ei peruste katsoa kyseessä olevan laittoman maahantulon järjestäminen

VaaHO:2018:2 Ns. lumeavioliitto Laittoman maahantulon järjestäminen Laillisuusperiaate A, B ja C olivat sopineet, että B ja N solmivat avioliiton Kosovossa, jotta N saisi oleskeluluvan Suomessa. B:lle luvattiin rahapalkkio. Käräjäoikeus tuomitsi A:n ja B:n laittoman maahantulon järjestämisestä ja C:n avunannosta samaan rikokseen 1.4.2014 voimaan tulleen rikoslain 17 luvun 8 §:n 1…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/lumeavioliitto-ei-peruste-katsoa-kyseessa-olevan-laittoman-maahantulon-jarjestaminen/
27.4.2017 Lausunnot

Lausunto rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 §:n muuttamisesta

Dnro 16/2017 Lausuntopyyntönne: OM 17/41/2016, 17.3.2017 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI RIKOSLAIN 17 LUVUN JA ULKOMAALAISLAIN 185 §:N MUUTTAMISESTA Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. 1. Yleisiä näkökohtia Hallituksen esityksessä esitetään voimassaolevan ulkomaalaislain 185 §:n säännöksen mukaisena ulkomaalaisrikkomuksena rangaistavan maahantulokiellon rikkomisen siirtämistä rikoslakiin ja siitä tuomittavan rangaistuksen ankaroittamista. Samalla maahantulokiellon…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/lausunto-rikoslain-17-luvun-ja-ulkomaalaislain-185-%c2%a7n-muuttamisesta/
7.11.2016 Oikeusuutiset

Lumeavioliittoepäilyn johdosta voidaan ottaa huomioon myös oleskelulupapäätöksen jälkeen saadut tiedot perhe-elämästä

KHO:2016:166 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Avioliitto – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Perusteltua aihetta epäillä – Tosiasiallinen perhe-elämä – Jälkiseikat – Näyttövelvollisuuden siirtyminen Oleskeluluvan hakija oli hakenut oleskelulupaa solmittuaan avioliiton Suomen kansalaisen kanssa. Hakija oli tätä ennen hakenut kolme kertaa oleskelulupaa Suomeen muulla perusteella, mutta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/lumeavioliittoepailyn-johdosta-voidaan-ottaa-huomioon-myos-oleskelulupapaatoksen-jalkeen-saadut-tiedot-perhe-elamasta/
13.10.2014 Oikeusuutiset

Perheenyhdistämishakemus voidaan hylätä ilman suullista kuulemista

KHO:2014:150 Ulkomaalaisasia – Lumeavioliitto – Kuuleminen – Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Lainkäyttö – Hallinto Maahanmuuttovirasto oli hylännyt perhesideperusteisen oleskelulupahakemuksen katsoen, että asiassa oli perusteltua aihetta epäillä avioliiton olevan solmittu maahantuloa ja maassa oleskelua koskevien säännösten kiertämiseksi. Hallinto-oikeudessa valittajana ollut perheenkokoaja oli pyytänyt suullisen käsittelyn toimittamista äitinsä kuulemiseksi perhesiteen aitoudesta. Hallinto-oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/perheenyhdistamishakemus-voidaan-hylata-ilman-suullista-kuulemista/
25.11.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio esittelee viisi toimenpidettä EU:n kansalaisten vapaan liikkumisen tueksi

Jäsenvaltioilla ja EU:n toimielimillä on yhteinen vastuu edistää EU:n kansalaisten oikeutta asua ja työskennellä toisessa EU-maassa. Tämän oikeuden toteutuminen on lähtökohtana Euroopan komission tänään julkaisemalle tiedonannolle Siinä esitellään viisi käytännön toimenpidettä, joilla jäsenvaltiot voivat parantaa kansalaisten mahdollisuuksia liikkua vapaasti EU:ssa. Samalla jäsenvaltioita autetaan hyödyntämään liikkuvuuden etuja. Tiedonannossa selvennetään EU:n kansalaisten…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/euroopan-komissio-esittelee-viisi-toimenpidetta-eun-kansalaisten-vapaan-liikkumisen-tueksi/
24.7.2013 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Somalialaisten perhesidehakemusten jono lyhenee tavoiteajassa

Maahanmuuttovirasto on saanut somalialaisten perhesidehakemusten jonoa lyhennettyä tänä keväänä yli tuhannella hakemuksella. Tällä hetkellä käsittelyä odottaa noin 3 000 hakemusta. Tavoitteena on saada jono purettua vuoden 2014 loppuun mennessä Samalla Maahanmuuttovirasto aikoo päästä lakisääteiseen perhesidehakemusten käsittelyaikaan, joka on korkeintaan 9 kuukautta. Viime vuosina pahiten ruuhkautuneiden somalialaisten perhesidehakemusten käsittely on voinut…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/maahanmuuttovirasto-somalialaisten-perhesidehakemusten-jono-lyhenee-tavoiteajassa/