Perheenyhdistämishakemus voidaan hylätä ilman suullista kuulemista

13.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2014:150

Ulkomaalaisasia – Lumeavioliitto – Kuuleminen – Suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Lainkäyttö – Hallinto

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt perhesideperusteisen
oleskelulupahakemuksen katsoen, että asiassa oli perusteltua aihetta
epäillä avioliiton olevan solmittu maahantuloa ja maassa oleskelua
koskevien säännösten kiertämiseksi. Hallinto-oikeudessa valittajana
ollut perheenkokoaja oli pyytänyt suullisen käsittelyn toimittamista
äitinsä kuulemiseksi perhesiteen aitoudesta. Hallinto-oikeus kumosi
Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palautti asian sille uudelleen
käsiteltäväksi katsoen, ettei hakemusta olisi tullut ratkaista
kuulematta hakijaa suullisesti oleskeluluvan edellytysten
selvittämiseksi, koska Maahanmuuttovirastossa on syntynyt epäily
lumeavioliitosta ja kyse oli hakijan tarkoituksen selvittämisestä.

Korkein
hallinto-oikeus katsoi, ettei Maahanmuuttoviraston noudattaman
kuulemismenettelyn oikeellisuutta ollut arvioitava lainkäyttömenettelyä
koskevien, oikeuskäytännössä vakiintuneiden periaatteiden mukaan. Kun
asiaa arvioitiin ulkomaalaislain 62 ja 64 §:n sisältämien oikeusohjeiden
perusteella, ei viraston tapauksessa noudattamaa menettelyä, jossa se
ei ollut kuullut asianosaisia suullisesti, voitu pitää virheellisenä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments