Maahanmuuttovirasto: Somalialaisten perhesidehakemusten jono lyhenee tavoiteajassa

24.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Maahanmuuttovirasto on saanut somalialaisten perhesidehakemusten jonoa lyhennettyä tänä keväänä yli tuhannella hakemuksella. Tällä hetkellä käsittelyä odottaa noin 3 000 hakemusta. Tavoitteena on saada jono purettua vuoden 2014 loppuun mennessä

Samalla Maahanmuuttovirasto aikoo päästä lakisääteiseen
perhesidehakemusten käsittelyaikaan, joka on korkeintaan 9 kuukautta.
Viime vuosina pahiten ruuhkautuneiden somalialaisten perhesidehakemusten
käsittely on voinut kestää kolme vuotta.

Ruuhkan syy viime vuosien suuret hakemusmäärät

Somalialaisten perhesideperusteiset oleskelulupahakemukset ovat
ruuhkautuneet, sillä vuosina 2009–2011 somalialaisten
perhesideperusteisia hakemuksia tuli vireille seuraavasti: 2009: 2 267,
2010: 3 986, 2011: 1886. Vuonna 2012 hakemuksia tuli vireille 544.

Hakemusten käsittely vie tavallista enemmän aikaa, koska Somaliasta ei
ole saatavissa luotettavia perhesiteen todentavia asiakirjoja ja suuri
osa hakijoista on luku- ja kirjoitustaidottomia, minkä vuoksi hakijat
täytyy haastatella henkilökohtaisesti.

Perhesiteen perusteella oleskelulupaa Suomeen hakevat somalialaiset
haastatellaan Suomen edustustoissa lähellä Somaliaa, suurin osa Addis
Abebassa Etiopiassa, osa myös Nairobissa Keniassa.

Maahanmuuttovirasto tehnyt haastattelumatkoja Nairobiin

Perhesidehakemukset kuuluvat ulkoasiainministeriön edustustojen
vastuulle. Maahanmuuttovirasto on tarvittaessa käynyt avustavilla
haastattelumatkoilla sekä Addis Abebassa että Nairobissa. Vuosina
2009–2012 matkoja on tehty yhteensä kuusi.

Huhtikuussa 2013 kaksi Maahanmuuttoviraston virkailijaa vieraili
Nairobin edustustossa kahden viikon ajan. He haastattelivat silloin 56
hakijaa.

Suomessa hakemusten käsittelyyn on lisätty henkilöstöä

Somalialaisten perhesidehakemusten ruuhka oli pahimmillaan vuoden 2011
lopussa, jolloin vireillä oli 6 100 hakemusta. Tämän vuoden alussa
hakemuksia oli vireillä 4 000.

Hakemusruuhka saataneen purettua tavoiteaikataulussa, sillä hakemuksia
on tullut vuosina 2012 ja 2013 huomattavasti vähemmän. Vuonna 2012
tammi–kesäkuussa yhteensä 378 somalialaista haki oleskelulupaa
perheenyhdistämisen perusteella, tammi–kesäkuussa 2013 heitä oli 257.

Keskeisin syy hakemusten vähenemiseen lienee se, että vuoden 2012
alussa tuli voimaan lakimuutos, jonka jälkeen Suomessa asuva
perheenkokoaja ei ole voinut jättää hakemusta perheenjäsenensä puolesta.
Nykyisin oleskelulupahakemuksen voi panna vireille vain hakija itse.

Lue lisää perheenyhdistämisestä taustamuistiosta

Maahanmuuttovirasto on tehnyt perhesidehakemuksia käsittelevän taustamuistion median käyttöön.

Aiemmin Maahanmuuttovirastossa on laadittu taustamuistiot median
käyttöön lumeavioliittoharkinnasta, oleskeluluvan myöntämisestä muille
omaisille, maasta karkottamisesta, turvapaikkamenettelystä ja
lähtömaatiedosta.

Kaikkia taustamuistioita saa pyynnöstä Maahanmuuttoviraston viestinnästä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments