KHO:lta kolme oleskelulupiin liittyvää vuosikirjaratkaisua

14.1.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

  • KHO:2022:10

    Ulkomaalaisasia – Uusi määräaikainen oleskelulupa – Jatkolupa – Oleskeluluvan myöntämisen edellytysten arviointi – Maassa oleskelun tarkoitus

Korkein hallinto-oikeus totesi, että ulkomaalaislain 33 §:n 2 momentti on määritelmäsäännös, jonka nojalla ulkomaalaislain perusteella myönnettäväksi tuleva määräaikainen oleskelulupa voidaan myöntää joko tilapäisenä tai jatkuvana. Koska mainitussa säännöksessä ei säädetä määräaikaisen oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä, Maahanmuuttovirasto ei ollut voinut soveltaa kyseistä säännöstä itsenäisenä perusteena evätä A:n perhesideperusteinen jatkolupahakemus. Kun Maahanmuuttovirasto ei ollut lainkaan arvioinut, täyttääkö hakija ulkomaalaislain 54 §:n 1 momentissa tarkoitetut jatkoluvan edellytykset, asia palautettiin Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

  • Ulkomaalaisasia – Perhesideperusteinen oleskelulupa – Perheenjäsen – Laillistamaton avioliittotodistus – Väestötietojärjestelmämerkintä – Avioliittolaki – Valtakirja-avioliitto – Avioliiton pätevyys – Erityinen syy

Kun viranomainen ei ollut esittänyt epäilystä siitä, että avioliittotodistus olisi väärennetty tai muutoin virheellinen, oleskelulupahakemusta ei ollut voitu hylätä pelkästään asiakirjan laillistamisen puuttumisen vuoksi.

Korkein hallinto totesi, että puolisoilla oli liityntä avioliiton solmimismaahan, jossa niin sanotut valtakirja-avioliitot olivat laillisia. Avioliittoa oli pidettävä favor matrimonii -periaatteen kannalta lähtökohtaisesti pätevänä myös Suomessa.

  • Ulkomaalaisasia – Perhesideperusteinen oleskelulupa – Perheenjäsen – Maahanmuuttoviraston toimivalta – Avioliittolaki – Videoyhteyden välityksellä solmittu avioliitto – Avioliiton pätevyys – Erityinen syy

Videoyhteyden välityksellä solmittuja avioliittoja voidaan Afganistanissa pitää laillisina. Avioliittoa oli pidettävä favor matrimonii -periaatteen kannalta lähtökohtaisesti pätevänä myös Suomessa.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments