Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
25.4.2022 Oikeusuutiset

Myyjä velvoitettiin suorittamaan ostajalle vahingonkorvausta sopimusrikkomuksen perusteella – kiinteistöllä oli vastoin myyjän antamaa tietoa huonokuntoisessa säiliössä öljyä

Vaa­HO:2022:4 Kiinteistön kauppa – laatuvirhe – sopimuksen tulkinta – hinnanalennus – vahingonkorvaus – reklamaatio Myyjä oli vakuuttanut, että kiinteistön alueella ei ole maaperää pilaavia aineita tai jätteitä. Hovioikeus katsoi, että myyjän olisi pitkän hallinta-aikansa ja kiinteistön käytön perusteella ainakin pitänyt olla tietoinen kiinteistön alueella sijaitsevasta huonokuntoisesta lämmitysöljysäiliöstä, jossa oli ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/myyja-velvoitettiin-suorittamaan-ostajalle-vahingonkorvausta-sopimusrikkomuksen-perusteella-kiinteistolla-oli-vastoin-myyjan-antamaa-tietoa-huonokuntoisessa-sailiossa-oljya/
23.2.2022 Oikeusuutiset

Rakennuttaja ei menettänyt oikeutta vahingonkorvaukseen kun vaati urakoitsijalta pelkästään virheen korjaamista

Vaa­HO:2021:13 Rakennusurakka – Urakkasopimus – Yleiset sopimusehdot – Sopimusrikkomus Kysymys siitä, oliko rakennuttaja menettänyt oikeutensa vaatia vahingonkorvausta virheellisesti asennetuista lattiapinnoitteista, kun se ei ollut esittänyt rahamääräistä vaatimusta viimeistään taloudellisessa loppuselvityksessä, vaan vaatinut urakoitsijaa ainoastaan korjaamaan rakennusvaiheen lattiapinnoitteet. ”Urakoitsijan suhtautuminen rakennuttajan esittämään virheen oikaisuvaatimukseen on jäänyt epäselväksi vielä kohteen taloudellisessa loppuselvityksessä.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/rakennuttaja-ei-menettanyt-oikeutta-vahingonkorvaukseen-kun-vaati-urakoitsijalta-pelkastaan-virheen-korjaamista/
21.4.2020 Oikeusuutiset

Ostaja oli itseään sitovasti luopunut oikeudesta reklamoida asunnon laatuvirheestä

HelHO:2020:4 Asuntokauppa – Laatuvirhe – Taloudellinen virhe – Vastuunrajoitus – Kaupan purkaminen Kuolinpesä oli myynyt yhden osakkaan lapselle ja tämän puolisolle kuolinpesään kuuluneen asunnon ja autotallin. Ostajat olivat ehdottaneet tarjouksessaan kaupan tekemistä myyjä vastuusta vapauttaen. Kauppakirjan ehdon mukaan ostajilla ei ollut reklamaatio-oikeutta. Kauppakirjan ehtoa reklamaatio-oikeudettomasta kaupasta pidettiin pätevänä eikä ostajilla…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/ostaja-oli-itseaan-sitovasti-luopunut-oikeudesta-reklamoida-asunnon-laatuvirheesta/
4.3.2020 Oikeusuutiset

Vanhan omakotitalon ostaja ei ollut laiminlyönyt tarkastusvelvollisuuttaan

KKO:2020:23 Kiinteistön kauppa – Laatuvirhe – Tarkastusvelvollisuus Ostajille oli ennen kaupan tekemistä annettu vuonna 1960 rakennetusta asuinrakennuksesta laadittu kosteusmittauspöytäkirja, jonka mukaan kosteutta oli rakennuksen kellaritiloissa mutta ei sen yllä olevissa lattia- ja seinärakenteissa. Kaupan jälkeen kellarin betoniholvin yläpuolisissa alapohjarakenteissa sekä ulkoseinärakenteiden alaosissa havaittiin kosteus- ja mikrobivaurioita, jotka olivat aiheutuneet kellarista…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/vanhan-omakotitalon-ostaja-ei-ollut-laiminlyonyt-tarkastusvelvollisuuttaan/
9.5.2019 Oikeusuutiset

KKO hankki asiantuntijalausunnon riita-asiassa. Kreosootti rakenteissa ei olut laatuvirhe.

KKO:2019:41 Kiinteistön kauppa – Kaupan purkaminen – Laatuvirhe Ostajat olivat vaatineet kiinteistön kaupan purkamista sillä perusteella, että 1950-luvulla rakennetun asuinrakennuksen kellarin sokkelissa ja asuinkerroksen betonilaatassa oli kivihiilipikeä eli kreosoottia, josta haihtui terveydelle haitallisia PAH-yhdisteitä asuinhuoneisiin. Pyydettyään asiantuntijalausunnon Korkein oikeus katsoi jääneen näyttämättä, että kiinteistössä olisi ollut laatuvirhe. KKO:2019:41

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/kko-hankki-asiantuntijalausunnon-riita-asiassa-kreosootti-rakenteissa-ei-olut-laatuvirhe/
27.2.2019 Oikeusuutiset

Väärään tietoon ei voinut vedota, kun kiinteistön ostajalla oli ollut erityinen syy edellyttää asian tutkimista ennen kauppaa

KKO:2019:16 Kiinteistön kauppa – Laatuvirhe – Tarkastusvelvollisuus Kiinteistön ostajille oli ennen kauppaa esitetty kiinteistöllä olevaa rakennusta koskeva kuntotarkastusraportti, jossa kuvattiin rakennuksessa olevia riskirakenteita ja vaurioita sekä esitettiin korjaus- ja lisätutkimussuosituksia. Kun ostajilla oli saamiensa tietojen vuoksi ollut erityinen syy edellyttää tutkimuksia alapohjan kunnon selvittämiseksi ennen kauppaa, ostajat eivät voineet vedota…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/vaaraan-tietoon-ei-voinut-vedota-kun-kiinteiston-ostajalla-oli-ollut-erityinen-syy-edellyttaa-asian-tutkimista-ennen-kauppaa/
24.10.2016 Oikeusuutiset

Vaatimukset laatuvirheestä oli esitetty liian myöhään – pelkkä reklamaatio ei riittänyt

KKO:2016:69 Kiinteistön kauppa – Reklamaatio – Laatuvirhe Myydyssä kiinteistössä oli havaittu laatuvirheitä. Ostajat olivat pian virheiden havaitsemisen jälkeen ilmoittaneet niistä myyjille ja varanneet tilaisuuden esittää myöhemmin tarkemmin yksilöityjä vaatimuksia niiden perusteella. He olivat ilmoittaneet vaatimustensa sisällöstä myyjille vasta noin vuoden kuluttua virheiden havaitsemisesta. Tuomiosta ilmenevillä perusteilla Korkein oikeus katsoi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/vaatimukset-laatuvirheesta-oli-esitetty-liian-myohaan-pelkka-reklamaatio-ei-riittanyt/
13.9.2016 Oikeusuutiset

Rintamamiestalon ostaja oli laiminlyönyt kohteen huolellisen ennakkotarkastuksen

I-SHO:2016:9 Kiinteistön kauppa – Laatuvirhe – Kaupan purkaminen Ostajan selonottovelvollisuus Vuonna 1949 rakennetussa ns. rintamamiestalossa oli laatuvirheitä. Ostajat olivat teettäneet ennen kauppaa kuntotarkastuksen, jossa kaikkia virheitä ei ollut havaittu. Hovioikeus katsoi, että kaikki ostajien vetoamat virheet olisivat olleet huolellisessa ennakkotarkastuksessa ostajien havaittavissa. Ostajien selonottovelvollisuus oli ollut erityisen korostunut kaupanteon olosuhteiden…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/rintamamiestalon-ostaja-oli-laiminlyonyt-kohteen-huolellisen-ennakkotarkastuksen/
23.6.2016 Oikeusuutiset

Hovioikeus oli perustanut tuomionsa seikkaan, johon ei oltu vedottu.

KKO:2016:47 Kiinteistön kauppa – Laatuvirhe Oikeudenkäyntimenettely – Väittämistaakka Kiinteistön kaupan purkamista koskeva kanne oli perustunut siihen, että rakennuksen alapohjassa oli ollut laajoina kosteus- ja homevaurioina ilmennyt laatuvirhe, joka oli aiheutunut siitä, että maakosteus oli päässyt kapillaarisesti nousemaan betonilaatan läpi lattiapinnoitteeseen. Hovioikeus hyväksyi purkuvaatimuksen sillä perusteella, että laatuvirhe oli keittiön lattiaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/hovioikeus-oli-perustanut-tuomionsa-seikkaan-johon-ei-oltu-vedottu/
8.9.2015 Oikeusuutiset

Talokaupan virhe oli olennainen, kauppa purettiin

KKO:2015:58 Kiinteistön kauppa – Laatuvirhe – Kaupan purkaminen Maakaari A oli vuonna 2011 tehdyllä kauppakirjalla ostanut kiinteistön, jolla sijaitsi vuonna 1955 rakennettu asuinrakennus. Rakennuksen alapohjassa ja pesutiloissa oli havaittu kaupan jälkeen kosteudesta aiheutuneita vaurioita, jotka oli korjattava ilman aiheetonta viivytystä. Virheiden korjauskustannukset olivat suuruusluokaltaan merkittävät ja olennaisesti suuremmat verrattuna siihen,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/talokaupan-virhe-oli-olennainen-kauppa-purettiin/