Rakennusvirheiden korvaamista koskeva sopimus esti lopullisena uusien vaatimusten esittämisen

9.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:70

Kiinteistön kauppa – Laatuvirhe
Sopimus – Sopimuksen tulkinta – Sopimuksen sitovuus

Pariskunta oli ostanut toiselta pariskunnalta kiinteistön, jossa
havaittiin virheitä pian kaupan jälkeen. Kolme kuukautta kaupanteon
jälkeen osapuolet olivat tehneet sopimuksen rakennusvirheiden
korvaamisesta. Sopimuksen mukaan myyjät maksoivat virheistä
kertakaikkisena korvauksena ostajille 15 000 euroa. Samalla sovittiin,
että tämän jälkeen osapuolilla ei ollut mitään vaatimuksia toisiaan
kohtaan kiinteistön kaupan osalta.

Ostajat vaativat kanteessaan
noin kaksi vuotta kiinteistön kaupan jälkeen ilmenneiden virheiden
perusteella hinnanalennusta. Myyjät kiistivät kanteen vedoten osapuolten
väliseen sopimukseen. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä
perusteilla katsottiin, että kysymys oli kauppakirjaan nähden
itsenäisestä sopimuksesta, jonka sitovuutta ei tullut arvioida
välittömästi maakaaren kiinteistön kauppaa koskevien säännösten vaan
yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla, ja että ostajat
olivat luopuneet sitovasti oikeudestaan esittää uusia vaatimuksia.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments