Väärään tietoon ei voinut vedota, kun kiinteistön ostajalla oli ollut erityinen syy edellyttää asian tutkimista ennen kauppaa

27.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:16

Kiinteistön kauppa – Laatuvirhe – Tarkastusvelvollisuus

Kiinteistön ostajille oli ennen
kauppaa esitetty kiinteistöllä olevaa rakennusta koskeva
kuntotarkastusraportti, jossa kuvattiin rakennuksessa olevia
riskirakenteita ja vaurioita sekä esitettiin korjaus- ja
lisätutkimussuosituksia. Kun ostajilla oli saamiensa tietojen vuoksi
ollut erityinen syy edellyttää tutkimuksia alapohjan kunnon
selvittämiseksi ennen kauppaa, ostajat eivät voineet vedota virheenä
kaupan jälkeen havaittuihin alapohjan vaurioihin eivätkä siihen, että
rakennuksessa ei, toisin kuin kuntotarkastusraportissa oli ilmoitettu,
ollut tuulettuvaa alapohjaa. (Ään.)