Talokaupan virhe oli olennainen, kauppa purettiin

8.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:58

Kiinteistön kauppa – Laatuvirhe – Kaupan purkaminen
Maakaari

A oli vuonna 2011 tehdyllä kauppakirjalla ostanut kiinteistön, jolla
sijaitsi vuonna 1955 rakennettu asuinrakennus. Rakennuksen alapohjassa
ja pesutiloissa oli havaittu kaupan jälkeen kosteudesta aiheutuneita
vaurioita, jotka oli korjattava ilman aiheetonta viivytystä. Virheiden
korjauskustannukset olivat suuruusluokaltaan merkittävät ja olennaisesti
suuremmat verrattuna siihen, mitä A oli voinut kauppaa tehtäessä
otaksua joutuvansa maksamaan rakennuksen korjauskuluina. Ottaen huomioon
myös suuriin korjauskustannuksiin liittyvät epävarmuustekijät
kiinteistön virhettä oli pidettävä olennaisena. Kauppa purettiin A:n
vaatimuksesta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments