Generic filters
Exact matches only
11.6.2024 Tiedotteet

Päätöksiä Asianajajaliiton valtuuskunnasta

Suomen Asianajajaliiton valtuuskunta kokoontui Helsingissä 7.6.2024 tärkeiden päätösten äärelle. Henkilövalinnat Asianajajaliiton hallitukseen Valtuuskunta valitsi Asianajajaliiton uudeksi puheenjohtajaksi Eero-Pekka Uotilan Helsingistä ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Jussi Ikosen Helsingistä. Lisäksi valittiin erovuoroisten tilalle uusia jäseniä hallitukseen. Hallituksen jäseniksi valittiin Hannu Kalkas (Helsinki) varajäsenenään Iina-Mari Supperi (Helsinki), Tomi Kauppinen (Häme) varajäsenenään Heikki Pietinalho (Turku),…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/paatoksia-asianajajaliiton-valtuuskunnasta/
11.6.2024 Oikeusuutiset

Oikeusasiamieheltä moitteita käräjätuomarille tuomion kirjoitustavasta – laamanni piti hyväksyttävänä

Kantelija arvosteli käräjätuomarin laatimaa ratkaisua ja menettelyä rikosasian – – – käsittelyssä Helsingin käräjäoikeudessa. Kantelun mukaan käräjätuomari oli menetellyt mainitussa asiassa, jossa kantelija oli ollut ystävänsä kanssa asianomistajan asemassa, seuraavasti: Käräjätuomari oli kirjoittanut pahoinpitelyn kohteeksi joutuneita asianomistajia halventavat perustelut 12.2.2021 annettuun kansliatuomioon perustellen ratkaisuaan esimerkiksi katsomalla, että ”joku voisi olla…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/oikeusasiamiehelta-moitteita-karajatuomarille-tuomion-kirjoitustavasta-laamanni-piti-hyvaksyttavana/
7.12.2023 Tiedotteet

Itsenäisyyspäivän kunniamerkki Asianajajaliitonkin luottamustehtävissä ansioituneelle

Onnittelemme lämpimästi kaikkia, joille Tasavallan presidentti on myöntänyt kunniamerkin. Heistä yksi on Asianajajaliitonkin luottamustehtävissä ansioitunut laamanni Seppo Kemppinen. Hänelle on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki. Kemppinen on toiminut valtuuskunnan varajäsenenä 1982–1983, valtuuskunnan jäsenenä 1984–1998, työvaliokunnan jäsenenä 1991, hallituksen varajäsenenä 1991, ammatillisen valiokunnan puheenjohtajana 1991, menettelytapavaliokunnan jäsenenä 1995–1998, lausuntovaliokunnan jäsenenä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/itsenaisyyspaivan-kunniamerkki-asianajajaliitonkin-luottamustehtavissa-ansioituneelle/
21.9.2023 Oikeusuutiset

Käräjäoikeuden laamannille huomautus: paljasti salassa pidettävän terveystiedon

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen käräjäoikeuden laamannille, joka kertoi henkilöstölle kantelijan salassa pidettävän terveystiedon. Käräjäoikeudessa työskennellyt kantelija jäi pitkäaikaiselle sairauslomalle. Laamanni kertoi tuomaripalaverissa kantelijan sairauden laadusta ja sijaisjärjestelyistä. Laamannilla oli alaisiltaan saamiensa tietojen johdosta virheellinen käsitys, että kantelija oli antanut luvan sairauden kertomiseen.  Apulaisoikeuskansleri totesi, että laamannin alaisiltaan saama viesti oli tulkinnanvarainen.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/karajaoikeuden-laamannille-huomautus-paljasti-salassa-pidettavan-terveystiedon/
23.8.2023 Oikeusuutiset

Maksuton ja avoin Prosessioikeusyhdistyksen seminaari todistelun rajoituksista

Suomen Prosessioikeusyhdistys ry. järjestää maanantaina 18.9.2023 seminaarin aiheesta ”Todistelu ja sen rajoitukset oikeudenkäynnissä”. Kaikille avoin ja maksuton seminaari pidetään aikaisempien vuosien tapaan Helsingin käräjäoikeuden auditoriossa (ns. sininen kuutio), ja sitä on mahdollista seurata auditoriossa ja Skypen välityksellä. Seminaariin ovat lupautuneet puhujiksi OTT Jurkka Jämsä, OTT Timo Saranpää sekä väitöskirjatutkijat Anna-Stiina…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/maksuton-avoin-seminaari-todistelun-rajoituksista/
1.3.2023 Tiedotteet

Asianajajaoikeuden työelämäprofessuuri jatkuu kolmevuotiskauden 2023–2026 – ilmoittautumismenettely käynnissä 15.3.2023 asti

Suomen Asianajajaliiton Säätiö sr (”Säätiö”) ja Suomen Asianajajaliitto (”Asianajajaliitto”) ovat rahoittaneet Helsingin yliopistossa valtakunnallista asianajajaoikeuden työelämäprofessuuria vuosina 2018–2023. Asianajajaoikeuden ensimmäiseksi työelämäprofessoriksi Säätiön ja Asianajajaliiton esityksestä valittiin ja nimettiin asianajaja, oikeustieteen tohtori Tuomas Lehtinen, jonka toimikausi on päättymässä lukuvuoden 2022–2023 loppuun. Säätiö ja Asianajajaliitto suunnittelevat jatkavansa työelämäprofessuurin rahoitusta.   Säätiö ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/asianajajaoikeuden-tyoelamaprofessuuri-jatkuu-kolmevuotiskauden-2023-2026-ilmoittautumismenettely-kaynnissa-15-3-2023-asti/
8.7.2022 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä: Kiviniemi ja Määttä presidenteiksi Rovaniemen ja Turun hovioikeuksiin

Tasavallan presidentti nimitti Rovaniemen hovioikeuden presidentin virkaan laamanni Jyrki Samuli Kiviniemen ajalle 1.8.2022 – 28.2.2029 ja Turun hovioikeuden presidentin virkaan laamanni Pekka Tapio Määtän ajalle 1.12.2022 – 30.11.2029. 1) Rovaniemen hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden presidentin viran (D 22) täyttäminen Tiedotteet Rovaniemen hovioikeuden presidentiksi Jyrki Kiviniemi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/tuomarinimityksia-kiviniemi-ja-maatta-presidenteiksi-rovaniemen-ja-turun-hovioikeuksiin/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Tomi Vistilä Keski-Suomen käräjäoikeuden uusi laamanni

Tasavallan presidentti on nimittänyt Keski-Suomen käräjäoikeuden laamanniksi käräjätuomari Tomi Vistilä. Hän on suorittanut laoikeustieteellsien loppututkinnon vuonna 1994. Vistilä on Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari ja hän toimii siellä osastonjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut laamannin ja johtavan laamannin tehtävissä käräjäoikeuksissa, hovioikeudessa kansliapäällikkönä ja esittelijänä, lääninoikeudessa lääninoikeudensihteerinä ja verotoimistossa verosihteerinä. Vistilä on ollut jäsenenä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/tomi-vistila-keski-suomen-karajaoikeuden-uusi-laamanni/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Sirpa Pakkala Helsingin käräjäoikeuden uusi laamanni

Tasavallan presidentti on nimittänyt Helsingin käräjäoikeuden uudeksi laamanniksi käräjätuomari Sirpa Pakkalan. Hän on suorittanut oikeustieteellisen loppututkinnon vuonna 1989. Pakkala on Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari, ja hän toimii määräaikaisena laamannina Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa sijaistaen Tuomioistuinviraston ylijohtajana toimivaa Riku Jaakkolaa. Pakkala on hoitanut muitakin käräjätuomarin tehtäviä ja oikeusneuvosmiehen tehtävää sekä toiminut hovioikeudenneuvoksena hovioikeudessa. Pakkala…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/sirpa-pakkala-helsingin-karajaoikeuden-uusi-laamanni/