Generic filters
Exact matches only
15.11.2023 Oikeusuutiset

KKO: Puuta päin ajanut rattijuoppo ei surmannut matkustajiaan tahallaan – kärsimyskorvaus uhrien vanhemmille ei kohtuullista

KKO:2023:85 Tappo – Kuolemantuottamus – Törkeä kuolemantuottamus – Vahingonkorvaus – Korvattava vahinko – Henkinen kärsimys A:n kuljettama henkilöauto oli ajautunut ajoradalta penkereelle ja törmännyt ajoradalta suistumisen jälkeen puuhun seurauksin, että autossa kuljettajan viereisellä paikalla matkustajana ollut D ja takaistuimella matkustajina olleet B ja C olivat menehtyneet. A:n veren alkoholipitoisuus ajon…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/kko-puuta-pain-ajanut-rattijuoppo-ei-surmannut-matkustajiaan-tahallaan-karsimyskorvaus-uhrien-vanhemmille-ei-kohtuullista/
12.5.2021 Oikeusuutiset

Hovioikeus hylkäsi rallikilpailun järjestäjiin kohdistetut kuolemantuottamussyytteet

Vaa­HO:2021:5 Rallikilpailu – Kuolemantuottamus – Yleisöturvallisuus Kysymys siitä, olivatko vastaajat rallikilpailun toimihenkilöinä laiminlyöneet velvollisuutensa huolehtia kilpailutapahtuman yleisöturvallisuudesta ja siten huolimattomuudellaan aiheuttaneet rallikilpailun katsojan kuoleman ja syyllistyneet kuolemantuottamukseen. Vaa­HO:2021:5

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/hovioieus-hylkasi-rallikilpailun-jarjestajiin-kohdistetut-kuolemantuottamussyytteet/
21.12.2020 Oikeusuutiset

KHO:lla tiukka linja ampuma-aselupien peruuttamisasioissa

KHO kumosi kaksi hallinto-oikeuden ratkaisua, joilla oli kumottu poliisin päätökset peruuttaa ampuma-aseluvat. KHO:2020:151 Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Liikennerikos – Kuolemantuottamus – Aikaisempi varoitus – Lupaviranomaisen harkintavalta   KHO:2020:150 Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Varoitus – Lupaviranomaisen harkintavalta – Selvitysvelvollisuus

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/kholla-tiukka-linja-ampuma-aselupien-peruuttamisasioissa/
30.10.2019 Oikeusuutiset

Terveyskeskuslääkäri tuomittiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta, mutta kuolemantuottamussyyte hylättiin

KKO:2019:98 Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen – Kuolemantuottamus – Syy-yhteys – Laiminlyöntirikos Tuottamus – Lääkäri – Potilaan oikeudet – Todistelu – Näytön arviointi B oli tullut terveyskeskukseen edellisenä päivänä alkaneen rintakivun vuoksi. Terveyskeskuslääkäri A oli vastannut hänen hoidostaan. Sydänfilmin perusteella B:llä oli ollut sydäninfarkti. B oli kuitenkin ollut haluton lähtemään…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/terveyskeskuslaakari-tuomittiin-tuottamuksellsiesta-virkavelvollisuden-rikkomisesta-mutta-kuolemantuottamussyyte-hylattiin/
27.3.2019 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös pahoinpitelyn ja törkeän kuolemantuottamuksen rangaistuksen mittaamisesta

KKO:2019:29 Kuolemantuottamus – Törkeä kuolemantuottamus Pahoinpitely Rangaistuksen määrääminen – Yhteinen rangaistus – Yhteisen rangaistuksen mittaaminen – Rangaistuslajin valinta A oli yllättäen lyönyt voimakkaasti B:tä kasvoihin, jolloin B oli kaatunut ja lyönyt päänsä asfalttiin. B oli sairaalassa menehtynyt kallon sisäisiin vammoihin. Hovioikeuden lainvoimaisen syyksilukemisen mukaan A oli syyllistynyt pahoinpitelyyn ja törkeään…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/ennakkopaatos-pahoinpitelyn-ja-torkean-kuolemantuottamuksen-rangaistuksen-mittaamisesta/
16.11.2015 Oikeusuutiset

Kuolemantuottamussyyte hylättiin puuttuvan subjektiivisen huolimattomuuden johdosta

I-SHO:2015:5 Törkeä kuolemantuottamus Syy-yhteys Tuottamuksellinen myötävaikuttaminen tahalliseen rikokseen A oli luovuttanut ampuma-aseen ja patruunoita tuntemalleen E:lle, joka oli niitä käyttäen tahallaan ampunut aviopuolisonsa D:n. A:lle vaadittiin rangaistusta muun ohessa törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kysymys syy-yhteydestä ja siitä, oliko A menetellyt syytteessä tarkoitetulla tavalla huolimattomasti ottaen huomioon sen, että D:n kuolema oli E:n…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/kuolemantuottamussyyte-hylattiin-puuttuvan-subjektiivisen-huolimattomuuden-johdosta/
12.11.2015 Oikeusuutiset

Kiinteistön omistajan edustajat tuomittiin kuolemantuottamuksesta

VaaHO:2015:10 Laiminlyöntirikos Kuolemantuottamus Kiinteistön omistajan vastuu Kerrostaloalueella ollut rikkinäinen koripalloteline oli nostettu pystyyn ja se oli kaatunut ohikulkijan päälle tämän hypättyä korirenkaaseen. Mies kuoli saamiinsa vammoihin. Kysymys kiinteistön ja koripallotelineen omistaneen säätiön toimijoiden vastuusta. VaaHO:2015:10

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/kiinteiston-omistajan-edustajat-tuomittiin-kuolemantuottamuksesta/
23.6.2014 Oikeusuutiset

Metadonia toiselle luovuttanut ei syyllistynyt kuolemantuottamukseen

KKO:2014:41 Tuottamus – Törkeä tuottamus Kuolemantuottamus – Törkeä kuolemantuottamus Vaaran aiheuttaminen A oli luovuttanut opioidiriippuvaisten korvaushoidossa saamaansa metadonia kahdesti huumausaineita käyttämään tottuneelle B:lle tämän pyynnöstä. Käytettyään aineen B oli ensimmäisellä kerralla saanut metadonimyrkytyksen ja toisella kerralla kuollut. A:lle vaadittiin rangaistusta ensimmäisen luovutuksen osalta vaaran aiheuttamisesta ja toisen luovutuksen osalta törkeästä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/metadonia-toiselle-luovuttanut-ei-syyllistynyt-kuolemantuottamukseen/
18.2.2014 Oikeusuutiset

Poliisi tuomittiin hälytysajossa tapahtuneesta kuolemantuottamuksesta

HelHO:2014:1 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen Kuolemantuottamus Virkavelvollisuuden rikkominen Kysymys tieliikennelain 48 §:n tulkinnasta poliisin hälytysajossa. A:n oikeus liikennesäännöistä poikkeamiseen. Syyttäjän mukaan edellä kuvatussa tilanteessa eli ylinopeutta kuljetetun ajoneuvon tavoittamisessa ei ole ollut kysymys tieliikennelain 48 §:n 1 momentissa tarkoitetusta kiireellisestä tehtävästä, jonka perusteella A:lla olisi ollut oikeus kuljettaa poliisiajoneuvoa käyttämällään ylinopeudella ja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/poliisi-tuomittiin-halytysajossa-tapahtuneesta-kuolemantuottamuksesta/
20.12.2013 Oikeusuutiset

KKO korjasi alempien oikeuksien vääärän käsityksen liikennesäännöistä

KKO:2013:94 Liikennerikos – Liikenneturvallisuuden vaarantaminen Kuolemantuottamus A oli kääntyessään risteyksessä kuorma-autolla oikealle törmännyt risteystä polkupyörällä ylittäneeseen B:hen seurauksin, että tämä oli kuollut. A oli ollut tietoinen auton takana ja keula-alueella sijaitsevista katvealueista ja hänen oli täytynyt käsittää, että kuorma-auton ryhmittyminen ajoradan keskiviivan tuntumaan mahdollisti kevyen liikenteen ryhmittymisen auton keulan oikealle…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/kko-korjasi-alempien-oikeuksien-vaaaran-kasityksen-liikennesaannoista/