Poliisi tuomittiin hälytysajossa tapahtuneesta kuolemantuottamuksesta

18.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2014:1

Liikenneturvallisuuden vaarantaminen
Kuolemantuottamus
Virkavelvollisuuden rikkominen

Kysymys tieliikennelain 48 §:n tulkinnasta poliisin hälytysajossa.

A:n oikeus liikennesäännöistä poikkeamiseen.

Syyttäjän mukaan
edellä kuvatussa tilanteessa eli ylinopeutta kuljetetun ajoneuvon
tavoittamisessa ei ole ollut kysymys tieliikennelain 48 §:n 1 momentissa
tarkoitetusta kiireellisestä tehtävästä, jonka perusteella A:lla olisi
ollut oikeus kuljettaa poliisiajoneuvoa käyttämällään ylinopeudella ja
ohittaa punaista valoa näyttäneet liikennevalo-opastimet. Syyttäjän
mukaan A:n olisi viimeistään Tuusulanväylän ja Sulantien risteyksessä
poliisiauton kääntäessään tullut tehdä päätös olla jatkamatta
takaa-ajoa, koska vastaan tulleen ajoneuvon tavoittaminen on jo tuolloin
ollut mahdotonta. – – –

Tehtävän kiireellisyyden osalta hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden
perustelut ja johtopäätöksen. Syytteessä kuvattua ylinopeutta kohti
Hyrylän taajamaa kuljetetun ajoneuvon perään lähteminen ja tavoittaminen
on ollut perusteltua, sillä jo sanottu ylinopeus on ollut omiaan
aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle ja terveydelle. Tilanteen
jälkikäteisessä arvioinnissa on otettava myös huomioon, että tilanne on
syntynyt ja A on joutunut tekemään päätöksen hälytysajoon lähtemisestä
nopeasti. Ylinopeutta kuljetetun ajoneuvon tavoittaminen on myös
edellyttänyt ajonopeutta ja pysähtymisvelvollisuutta koskevista
liikennesäännöistä poikkeamista.


Tarpeellisen varovaisuuden noudattaminen.

Ensinnäkin
hovioikeus katsoo, ettei A:n Tuusulanväylällä ennen Tuusulanväylän ja
Fallbackantien risteykseen saapumista käyttämä ylinopeus vielä sinällään
ole ollut omiaan aiheuttamaan sellaista vaaraa toisen hengelle,
terveydelle tai turvallisuudelle kuin rikoslain 23 luvun 1 ja 2 §:issä
on tarkoitettu. A on antanut hälytysajoneuvoa kuljettaessaan säädettyjä
ääni- ja valomerkkejä, ja asiassa kuultujen todistajien mukaan
hälytysajoneuvo on vielä tässä vaiheessa toisten Tuusulanväylällä
kulkeneiden tienkäyttäjien toimesta havaittu.

Toisaalta A ei ole Tuusulanväylän ja Fallbackantien risteystä ja
punaista liikennevaloa lähestyessään sekä muita autoja risteysalueella
havaittuaan hiljentänyt kuljettamansa poliisiauton nopeutta riittävästi.
A:n risteysalueella käyttämä 90 – 110 kilometrin tuntinopeus on ollut
liian suuri senkin vuoksi, että risteykseen on Tuusulanväylälle
pohjoiseen päin oikealle kaistalle ollut pysähtyneenä useita ajoneuvoja,
jotka ovat heikentäneet näkyvyyttä Fallbackantieltä vasemmalle
Tuusulanväylälle A:n tulosuuntaan. Näin ollen A ei ole risteysalueelle
ajaessaan noudattanut tieliikennelain 48 §:n 1 momentissa edellytettyä
tarpeellista varovaisuutta. Hovioikeus katsoo, että A:n menettely on
tältä osin ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle ja
terveydelle, ja että A on menetellyt tilanteessa huolimattomasti.

– – –

A:n kohdassa 1 kuvattu huolimaton menettely on johtanut C:n kuolemaan. Syytä käräjäoikeuden tuomion muuttamiseen ei ole.

– – –

Käräjäoikeuden tuomitsema rangaistus 60 päiväsakkoa on
oikeudenmukaisessa suhteessa A:n syyksi luettujen rikosten
vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen sekä niistä ilmenevään hänen
syyllisyyteensä. Syytä käräjäoikeuden tuomion muuttamiseen ei siten
tältäkään osin ole.

HelHO:2014:1

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments