Metadonia toiselle luovuttanut ei syyllistynyt kuolemantuottamukseen

23.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:41

Tuottamus – Törkeä tuottamus
Kuolemantuottamus – Törkeä kuolemantuottamus
Vaaran aiheuttaminen

A oli luovuttanut opioidiriippuvaisten korvaushoidossa saamaansa
metadonia kahdesti huumausaineita käyttämään tottuneelle B:lle tämän
pyynnöstä. Käytettyään aineen B oli ensimmäisellä kerralla saanut
metadonimyrkytyksen ja toisella kerralla kuollut. A:lle vaadittiin
rangaistusta ensimmäisen luovutuksen osalta vaaran aiheuttamisesta ja
toisen luovutuksen osalta törkeästä kuolemantuottamuksesta. Kysymys
siitä, oliko A menetellyt syytteissä tarkoitetuin tavoin huolimattomasti
huomioon ottaen sen, että B oli menettelyllään itse myötävaikuttanut
henkensä ja terveytensä vaarantumiseen. Kysymys myös siitä, sisältyikö
vaaran aiheuttaminen A:n syyksi luettuun törkeään huumausainerikokseen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments